Med. Dr. Andreas Mosetig

* 1773 (?)


guberniální rada a protomedik moravsko-slezského gubernia (od roku 1836), doktor medicíny a magistr porodnictví


bydliště

Brno:
- Šilingrovo náměstí čp. 574
- Jakobsgasse čp. 127


vyznamenání a pocty

Velká zlatá civilní medaile (Grosse goldene Civil-Ehrenmedaille)


zaměstnání

protomedik milánského gubernia (do roku 1836),
lékař v Brně (doložen v letech 1836–1847)


odborné a zájmové organizace

Mitglied der Landwirthschaftsgesellschaft der Künste und des Kommerzes in Görz,
Mitglied der medizinisch-chyrurgischen königl. Universität in Pesth,
correspondirendes der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien


poznámky

Do Brna byl přeložen na základě souhlasu císaře z funkce protomedika u milánského gubernia do funkce protomedika moravsko-slezského gubernia po smrti Josepha Steinera von Pfungen († 2. 6. 1836).
Andreas Mosetig se 10. 12. 1836 v Brně oženil (podle matriky oddaných měl ženich tehdy 63 roků -Menš) a postupně se manželům narodilo v Brně 6 dětí. Poslední zprávy o jeho pobytu v Brně máme zatím doloženy k roku 1847.
Do jeho služebních povinností patřily také konzultace v případě vážného zdravotního stavu špilberských vězňů.
Med. Dr. Andreas Mosetig se těšil velké vážnosti v Brně hned po svém příchodu; svědčí o tom jména svědků při sňatku i jména kmotrů jeho dětí.osoby

Anton Klehs
v roce 1846 byl kmotrem Adolpha Ernesta, syna Med. Dr. Andrease Mosetiga Joseph Steiner von Pfungen
po smrti Steinera von Pfungen nastoupil do funkce protomedika moravsko-slezského gubernia Andreas Mosetig


partneři

Wilhelmine Mosetig (Swoboda)
sňatek: 10. 12. 1836, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
ulice

Šilingrovo náměstí
bydliště doložené v letech 1836–1838 (tehdy „vor dem Brünnerthore“) Jakobsgasse
bydliště doložené nejpozději od března 1840, předtím zde bydlel jeho předchůdce ve funkci protomedika Joseph Steiner von Pfungen (předpokládáme, že jeho synové dům prodali, protože poté působili ve státních službách ve Vídni)


Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021