Internetová encyklopedie dějin Brna

Andreas Mosetig

  Med. Dr. Andreas Mosetig


  • * 1773(?)


  • guberniální rada a protomedik moravsko-slezského gubernia (od roku 1836), doktor medicíny a magistr porodnictví


  • bydliště

   Brno:
   - Šilingrovo náměstí čp. 574
   - Jakobsgasse čp. 127


  • vyznamenání a pocty

   Velká zlatá civilní medaile (Grosse goldene Civil-Ehrenmedaille)


  • zaměstnání

   protomedik milánského gubernia (do roku 1836),
   lékař v Brně (doložen v letech 1836–1847)

  • odborné a zájmové organizace

   Mitglied der Landwirthschaftsgesellschaft der Künste und des Kommerzes in Görz,
   Mitglied der medizinisch-chyrurgischen königl. Universität in Pesth,
   correspondirendes der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien


  • poznámky

   Do Brna byl přeložen na základě souhlasu císaře z funkce protomedika u milánského gubernia do funkce protomedika moravsko-slezského gubernia po smrti Josepha Steinera von Pfungen († 2. 6. 1836).
   Andreas Mosetig se 10. 12. 1836 v Brně oženil (podle matriky oddaných měl ženich tehdy 63 roků -Menš) a postupně se manželům narodilo v Brně 6 dětí. Poslední zprávy o jeho pobytu v Brně máme zatím doloženy k roku 1847.
   Do jeho služebních povinností patřily také konzultace v případě vážného zdravotního stavu špilberských vězňů.
   Med. Dr. Andreas Mosetig se těšil velké vážnosti v Brně hned po svém příchodu; svědčí o tom jména svědků při sňatku i jména kmotrů jeho dětí.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Anton Klehs
   v roce 1846 byl kmotrem Adolpha Ernesta, syna Med. Dr. Andrease Mosetiga Joseph Steiner von Pfungen
   po smrti Steinera von Pfungen nastoupil do funkce protomedika moravsko-slezského gubernia Andreas Mosetig


  • partneři

   Wilhelmine Mosetig (Swoboda)
   sňatek: 10. 12. 1836, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)


  • děti

   Anton Johann Karl Andreas Mosetig
   Wilhelm August Joseph Mosetig
   Julius Joseph Victor Mosetig
   Wilhelmine Antonia Augusta Mosetig
   Andreas Joseph Mosetig

   další děti (1)...


  • rodiče

   Jakob Mosetig
   Ursula Mosetig (Saunitz?)


  • ulice

   Šilingrovo náměstí
   bydliště doložené v letech 1836–1838 (tehdy „vor dem Brünnerthore“) Jakobsgasse
   bydliště doložené nejpozději od března 1840, předtím zde bydlel jeho předchůdce ve funkci protomedika Joseph Steiner von Pfungen (předpokládáme, že jeho synové dům prodali, protože poté působili ve státních službách ve Vídni)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 04. 2019