prof. PhDr. Jindřich Šebánek, DrSc.

* 12.10.1900 Písek – † 14.1.1977 Brno


historik, archivář, profesor pomocných věd historických


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno, Mathonova 62


vzdělání

gymnázium v Písku (1918 maturita),
FF UK v Praze - obor historie-zeměpis,
1920–1923 Státní archivní škola v Praze (1923 titul PhDr., 1933 habilitace pro obor pomocných věd historických, 1937 mimořádný a 1946 řádný profesor)


čestný doktorát

Palackého univerzita v Olomouci (1968)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1969)


dílo

Moderní padělky v moravském diplomatáři Bočkově (1936, shrnutí výsledků odhalení falz Antonína Bočka)


zaměstnání

1923–1937 Moravský zemský archiv v Brně (1923 konceptní adjunkt, 1928 zemský archivář),
1937–1970 FF MU v Brně (od roku 1934 jako docent, od roku 1937 mimořádný a od roku 1946 řádný profesor pomocných věd historických, v letech 1948–1949 děkan)


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnosti nauk (od roku 1940 dopisující člen),
Česká akademie věd a umění (od roku 1946 mimořádný člen I. třídy),
Matice moravská
osoby

Antonín Boček
J. Šebánek zkoumal Bočkovo dílo Sáša Dušková
spolupracovnice Václav Hrubý
J. Šebánek vydal in memoriam jedno z děl V. Hrubého Jindřich Obršlík
student Hana Příleská
studentka
další osoby (3)...


partneři

Anna Šebánková (Tamchynová)
sňatek: 16. 1. 1926
ulice

Mathonova
bydliště


události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
při této příležitosti oceněn Řádem práce
22. 3. 1965
Muzeologické sympozium 1965
člen katedry archivnictví Filosofické fakulty UJEP v Brně
20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
historik (promotor akce)


hub


Aktualizováno: 12. 04. 2022