Internetová encyklopedie dějin Brna

Christian Emanuel Struck

  Christian Emanuel Struck


  • * 28.3.1814 Wolgast (Pomořansko - Německo) – † 17.9.1902 Brno


  • podnikatel v textilním strojírenství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Německo, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   výrobní praxi jako mechanik absolvoval v řadě strojírenských a textilních podniků v západní Evropě


  • zaměstnání

   po příchodu do Brna se stal na osm let dílovedoucím v továrně na mykací povlaky sourozenců Landmannových

   od roku 1847 začal jako společník samostatně podnikat s Karlem F. Gierklem, brněnským výrobcem mykacích povlaků, které dodávali vlnařským podnikům pod firmou Gierke et Struck,
   po uplynutí doby platnosti společenské smlouvy (1857) došlo v podniku k rozdělení strojů a zařízení; Christian E. Struck požádal o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě mykacích povlaků

   v roce 1863 požádal společně se svým švagrem Antonem Beerem jako veřejným společníkem o zápis firmy Struck et Beer (firma měla sídlo Velká Nová čp. 8, nyní Koliště č. 7),
   po úmrtí společníka (1877) vedl firmu jako podnik jednotlivce se souhlasem vdovy Wilhelminy Beerové, a to do roku 1888, kdy ji prodal Antonu Beerovi jun. a Heinrichu Khünlovi (firma byla vedena pod stejným názvem Struck et Beer)

   s Antonem Beerem a dalšími brněnskými podnikateli (K. a T. Offermanny, J. Berglem, I. V. Fleschem) se podílel na založení veřejné obchodní společnosti k provozu přádelny mykané příze v Brně; činnost byla zahájena v roce 1870 pod názvem Streichgarn Spinnfabrik von Flesch et Comp., sídlo společnosti bylo v bývalé Godhairově přádelně vlny ve Velké Nové ulici č. 50 a 51,
   Ch. E. Struckovi byl svěřen technický provoz přádelny; obchodní záležitosti měl vyřizovat jeho společník A. Beer,
   Christian E. Struck z firmy vystoupil v roce 1888, kdy firma vrátila oprávnění a její majitelé požádali o výmaz z obchodního rejstříku


  • prameny, literatura


  • osoby

   Anton Beer
   švagr a spolumajitel firmy Struck et Beer


  • partneři

   Karolina Terezie Anna Strucková (Lackstampferová)
   sňatek: 1848, Brno


  • rodiče

   Christine Rachel Struck (Krüger)
   Joachim Peter Struck


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 07. 09. 2018