Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Wilhelm von Zinzendorf und Pottendorf

  generál Johann Wilhelm von Zinzendorf und Pottendorf


  • * 1627 – † před 16.10.1695 Brno


  • voják, v letech 1682–1695 velitel pevnosti Špilberk


  • šlechtický predikát

   hrabě


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1693 zřídil kapli sv. Trojice na Špilberku a nechal pro ni ulít zvon


  • bydliště

   pevnost Špilberk


  • jiné pocty

   v roce 1688 povýšen z plukovníka do hodnosti generála - polního strážmistra (gen. mjr.),
   císařský skutečný rada a komoří, dědičný rakouský lovčí


  • dílo

   Plukovník Zinzendorf, dosavadní velitel pevnosti Leopoldov v Uhrách.
   Dne 16. 12. 1682 jmenován císařem Leopoldem I. velitelem pevnosti Špilberk, kde působil přes 12 let. Nechal zde zřídit kapli sv. Trojice a ulít pro ni zvon (dnes v muzejní expozici).


  • zaměstnání

   voják, velitel pevnosti


  • hrob

   krypta v kapucínském kostele v Brně


  • obrazy

   img6057.jpg img6058.jpg img6059.jpg img6060.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ludwig Franz von Zinzendorf und Pottendorf
   bratranec


  • partneři

   Eleonora Juliana von Zinzendorf (von Kurland)


  • osoba na objektech

   zbudování barokní kaple
   pamětní deska: Špilberk 1 - kaple


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   bydliště (v letech 1682–1695 velitel pevnosti)


  • události

   25. 4. 1753
   Vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice na Špilberku
   zřídil kapli Nejsvětější Trojice na Špilberku
   1693
   vybudování kaple Nejsvětější Trojice na Špilberku


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 25. 12. 2018

Brno v roce 1692 - mědiryt, dodatečně přemalováno temperou. D. Pistorius. MuMB - sbírky.