Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz von Trenck

  plukovník Franz von Trenck


  • * 1.1.1711 Reggio di Calabria – † 4.10.1749 Brno-Špilberk


  • voják, vězeň na Špilberku


  • šlechtický predikát

   svobodný pán


  • zajímavé okolnosti

   pohřben v kryptě kapucínského kostela v Brně


  • vzdělání

   jesuitské školy

  • jiné pocty

   povýšen na podplukovníka (1742),
   povýšen na plukovníka (1744),
   slavnostně s vysokými poctami přijat ve Vídni královnou Marií Terezií (1745)


  • dílo

   Proslulý válečník 40. let 18. století, syn císařského důstojníka a velitele pevností (naposledy v Levoči, kde 1743 zemřel) plukovníka Johanna Heinricha von Trencka. Zahájil vojenskou dráhu v roce 1729 v uherském pěším pluku a dosáhl hodnosti poručíka.
   Po sňatku s Josefou (1731), dcerou velitele pevnosti Petrovaradín polního podmaršála Tilliera, odešel z armády na své panství Brestovac ve Slavonii. Po smrti manželky a dcery vstoupil do ruského vojska (1737) jako rotmistr husarů, za statečnost v bojích s Turky povýšen na majora.
   Pro vážné spory a incidenty s nadřízenými odsouzen válečným soudem k smrti, omilostněn, ale degradován a vypovězen z Ruska. Následuje příchod k otci do Levoče a návrat na vlastní panství, kde pro krutou likvidaci lupičů stíhán soudem, útěk do Vídně a azyl u kapucínů (1740).
   V roce 1741 získává přízeň královny Marie Terezie, pro niž naverbuje a vyzbrojí dobrovolnický sbor tzv. pandurů. V čele tohoto rázovitého vojenského oddílu v hodnosti majora se úspěšně účastní bojových akcí ve Slezsku, Horních Rakousích a Bavorsku, povýšen na podplukovníka (1742). Se svými pandury bojuje v Porýní (1743–1744) a v Bavorsku, povýšen na plukovníka (červen 1744).
   Při úspěšném tažení do jižních Čech, okupovaných pruským vojskem, dobývá Týn nad Vltavou, České Budějovice a Hlubokou (říjen 1744). Při útoku na Kolín těžce zraněn dělovou koulí (13. 11. 1744), následuje dlouhé léčení. V únoru 1745 slavnostně s vysokými poctami přijat ve Vídni Marií Terezií. Od května do září úspěšně bojuje s pandury, přeměněnými na řádný pěší pluk, ve Slezsku a severních Čechách proti Prusům.
   Po těžké porážce rakouského vojska u Žďáru (30. 9. 1745) obviněn svými nepřáteli z podílu na porážce a mnoha dalších přečinů. Vyšetřován vojenskou komisí a nakonec - pro opakované vážné incidenty s účastníky řízení - uvězněn a odsouzen válečným soudem k trestu smrti (1746). Po císařovnou obnoveném soudním řízení zbaven většiny obvinění, ale odsouzen (28. 8. 1748) k doživotnímu pobytu na pevnosti Špilberk, kam byl po dvou dnech převezen. Po půl roce vězení se jeho zdravotní stav prudce zhoršuje. Další zhoršení je patrné v září, kdy s povolením císařovny sepisuje závěť (24. 9. 1749) v přítomnosti několika důstojníků špilberské pevnosti jako svědků.
   Podle své poslední vůle pohřben v Brně v kryptě kostela kapucínů, kteří mu poskytovali duchovní útěchu a na něž pamatoval i ve svém testamentu (z jeho odkazu zbudován oltář v postranním výklenku pevnostní kaple na Špilberku).
   Baron Trenck je autorem vlastního životopisu (1747), sepsaného během vídeňské internace, později sepsal i veršovaný vlastní epitaf.


  • zaměstnání

   voják, velitel pluku pandurů


  • hrob

   krypta v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže v Brně na Kapucínském náměstí


  • obrazy

   img0936.jpg img0937.jpg img2251.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Johann Baptist von Amadei
   jeden ze svědků Trenckova testamentu Franz Joseph Kauzky
   F. J. Kauzky je autorem Trenckova portrétu Franz Joseph Kotulinsky
   podepsán jako první mezi svědky Trenckova testamentu


  • stavby

   Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
   Kapucínské náměstí
   jeho tělo je v kapucínské kryptě umístěno


  • události

   8. 3. 2017
   Uložení palce barona Trencka do kapucínské hrobky 25. 2. 2017
   Výzkum ostatků barona Trencka
   jeho mumifikované ostatky zkoumány
   10. 7. 2009
   Knihovna kapucínského kláštera mimořádně otevřena pro veřejnost
   voják a špilberský vězeň pochovaný v kryptě kapucínského kostela
   2. 6. 2009
   Výstava Brno v době barona Trencka
   voják, velitel pluku pandurů
   20. 5. 1999
   Vernisáž výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku
   další události (3)...


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 16. 12. 2017

Franz von Trenck. F. A. Feilhammer, Baron Trenck, 1880, pohlednice, Brno, 1999.