JUDr. Stefan Viktor Leopold Haupt

* 27.10.1869 Brno – † 4.10.1954 Rio de Janeiro (Brazílie)


správní úředník; velkostatkář, poslanec


šlechtický titul

svobodný pán


šlechtický predikát

von Buchenrode


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Brazílie


zajímavé okolnosti

Byl spoluporučníkem nezletilých dětí po zemřelém R. M. Rohrerovi a pomáhal jeho vdově Margharetě s vedením firmy.
Po vzniku Československé republiky se stáhl do soukromí.


bydliště

Brno:
- Masarykova č. 7 (1906)
- Lidická 1 (1914)


vzdělání

právnická studia


vyznamenání a pocty

Řád Františka Josefa


zaměstnání

působil ve státní službě: velvyslanecký atašé v Brně, 1897–1898 okresní komisař v Hodoníně, 1910 honorární konzul Německa pro Moravu a Slezsko

v roce 1897 získal od otce polovinu velkostatku Zlín a roku 1905 odkoupil od sestry druhou část,
1911–1913 člen správní rady firmy Brünner Kammgarnspinnerei v Brně


odborné a zájmové organizace

kurátor Moravskoslezského slepeckého ústavu v Brně,
poslanec Moravského zemského sněmu,
člen Moravské zemské kulturní rady (1903),
Obchodní živnostenská komora v Brně (1912 člen, 1914 předseda)

od roku 1915 předseda spolků:
- Brünner Leseverein
- Lawn-Tennis-klub v Brně
- Mozart-Denkmalverein v Brně
- Naturforschender Verein v Brně
- Společnost pro zaopatření mužských slepců na Moravě a ve Slezsku,
- Pobočný spolek Brno C. a k. společnosti rakouského stříbrného kříže pro péči o navracející se záložníky


poznámky

Vlastnil několik domů v Brně, v roce 1906 nechal přestavět svůj dům v dnešní Masarykově ulici č. 7 podle projektu Leopolda Bauera. Roku 1910 koupil palác na Kolišti č. 17/19, který v letech 1913–1914 přestavěl. Dále koupil tzv. Berglův palác od rodiny Kleinů, v němž bydlel s rodinou (nyní Lidická 1).
Zámek a velkostatek Zlín prodal v roce 1929 Podpůrnému fondu Tomáše Bati ve Zlíně.partneři
ulice

Masarykova
bydliště Lidická
bydliště


Jord


Aktualizováno: 26. 02. 2014