Internetová encyklopedie dějin Brna

Eugen Eduard Hayek

  Eugen Eduard Hayek


  • * 2.4.1876 Brno – † 21.5.1944 Brno


  • správní úředník, okresní hejtman


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   jako jeden z mála vysokých úředníků politické správy sloužil během 1. světové války aktivně v armádě


  • vzdělání

   právnická fakulta (Vídeň)

  • vyznamenání a pocty

   Válečný kříž za občanské zásluhy 2. třídy


  • zaměstnání

   1899–1900 Valašské Meziříčí (místodržitelský konceptní praktikant),
   1900–1902 Brno (místodržitelství),
   1902–1904 Znojmo (1903 místodržitelský koncipista, 1904 okresní komisař),
   1904–1912 Šumperk,
   1912–1918 Brno (místodržitelství: postupně v policejním oddělení, zemědělském úřadě a od roku 1916 při zemské školní radě; 1913 místodržitelský sekretář, 1918 okresní hejtman)

   po vzniku Československa zůstal až do roku 1925 u zemské správy politické v Brně (1920 místodržitelský rada, 1924 rada politické správy a téhož roku vládní rada),
   v letech 1918–1920 a 1923–1925 sloužil v rámci německé sekce zemské školní rady (od roku 1924 byl jejím referentem pro správní a hospodářské záležitosti),
   v letech 1920–1923 přidělen zemské správě politické, kde byl přednostou oddělení církevních záležitostí


  • poznámky

   v roce 1882 se svým otcem (Hermannem Karlem) a bratrem (Johannem Josefem) přestoupil ze židovské ke katolické víře


  • prameny, literatura


  • partneři

   Hilda Hayek (Prochaska)
   sňatek: 1907, Brno


  • rodiče

   Hermann Karl Hayek
   Louise Antonie Marie Hayek (Mandlová)


  • sourozenci

   Johann Josef/Hans Hayek
   Margarethe Mayer (Hayek)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 10. 01. 2016