Internetová encyklopedie dějin Brna

Daniel Matthias Niemecsky (Německý)

  Med. Dr. et Phil. Dr. Daniel Matthias Niemecsky (Německý)


  • * 13.2.1762 Nové Město na Moravě (Neustadtl) – † 16.7.1824 Brno


  • lékař, botanik, hudebník, odborný spisovatel


  • zajímavé okolnosti

   byl vynikajícím hráčem na housle a klavír, sám i hudební díla komponoval


  • bydliště

   Brno:
   - Petersberg - Petrov čp. 281
   - Krautmarkt - Zelný trh čp. 321
   - Schwarzadlergasse + Menizer Gasse - Černoorelská + Měnínská čp. 491
   - Fröhlichergasse - Veselá čp. 149
   - Grosser Platz - Velké náměstí čp. 91


  • vzdělání

   od roku 1775 gymnázium v Jihlavě,
   od roku 1780 humanitní studium na univerzitě v Praze,
   1783–1785 studium přírodních věd a medicíny na univerzitě ve Vídni (6. 12. 1788 titul Med. Dr.)

  • jiné pocty

   v Horáckém muzeu v Novém městě na Moravě se nachází jeho busta od sochaře Jana Štursy


  • dílo

   - Pertractatio de plantis parasiticis aliisque segeti obstantibus, nec non de insectis agros et hortos vastantibus, cum pluribus iconibus aeneis. Tomi duo. Francofurti ad Moenum 1795.
   - Anleitung zur Pflanzenkur nebst einer neuen Eintheilung des Pflanzenreiches und dessen Einfluss auf die Luft. Wien 1799. Zweyte vermehrte und verbesserte Aufgabe, Wien 1800.
   - Necessaria ad vitae normam naturae contemplatio, quam respectu salutis humanae,notis physico - moralibus illustratam omnibus vitae cultoribus denovet Daniel Niemecsky, Philosophiae et Medicinae Doctor, nec non facultatis medicinae in Universitate Vindobonensi membrum. Tomi tres, Viennae 1803–1809 (vyšlo i dvakrát v německém překladu ve Vídni, 1803 a 1809).
   - Ueber die Entstehung, Fortpflanzung und Tilgung der Insekten und derjenigen Würmer, die in den Eingeweiden der Menschen wohnen. Mit einer Kupfertafel. Strassburg (eingentlich Wien) 1807.


  • zaměstnání

   lékařskou praxi zahájil v roce 1789 v Brně (pobyt pouze osm měsíců),
   lékař ve Vídni (velmi brzy patřil k vyhledávaným lékařům),
   lékař v Brně (1810–1824)

  • odborné a zájmové organizace

   Mitglied der k. k. mediz. Fakultät an der k. k. Universität zu Wien


  • hrob

   Brno, Městský hřbitov při Kounicově ulici


  • poznámky

   V roce 1796 obdržel na základě předloženého plánu povolení vybudovat ve Vídni ústav pro léčení chudých pomocí vlastní léčebné metody využívající zelnou šťávu. Stejné povolení dostal v roce 1810 pro zbudování podobného zařízení v Brně. To umožnilo „alle armen Kranken unentgeldlich in die Kur zu übernehmen“.
   Zemským úřadům také předložil program péče o nemocné, který by umožnil starat se bez zvýšených nákladů o chudé nemocné. Jeho základem by bylo využití jablek, žluté řepy, třešní, švestek, hrušek, rybízu a malin spolu se sladkými oddenky k výrobě sirupů. Navrhoval využít i tyto plodiny rostoucí divoce, tím by došlo k úspoře. Na základě pokusů mu bylo uděleno tyto prostředky vyrábět i ve velkém. Jeho návrhy vycházely ze sociálního cítění autora, vysloužil si označení „lékař chudých“.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Daniel Niemecsky (Německý)


  • ulice

   Petersberg - Petrov
   bydliště (doloženo v letech 1810, 1812–1815) Krautmarkt - Zelný trh
   bydliště (doloženo v roce 1811) Schwarzadlergasse + Menizer Gasse - Černoorelská + Měnínská
   bydliště (doloženo v letech 1816–1819) Fröhlichergasse - Veselá
   bydliště (doloženo v letech 1820–1822, specifikováno „nächs dem Salzamte“) Grosser Platz - Velké náměstí
   bydliště (doloženo v roce 1823)


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2020