Regina Schwarz

* 5.7.1863 Brno – † 4.9.1924


podnikatelka ve vlnařství
dítě osobnosti: Heinrich Pisko
sestra osobnosti: Arthur Pisko


rodné jméno

Pisko


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu. Po dobu války byla výroba v továrně zastavena.
Po osvobození Československa byla firma jako německý majetek dána pod národní správu. Ani tentokrát nebyla výroba obnovena a likvidačním správcem byla ustanovena firma Diana v Brně.


bydliště

zaměstnání

univerzální dědička po zemřelém Arthurovi Pisko, sestra Regina Schwarz, požádala v roce 1920 úřady o schválení obnovení provozu na Cejlu 55 a zároveň požádala o zápis jako majitelka firmy do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
kolektivní prokura firmy byla udělena jejímu manželovi a Ludwigu Wengefeldovi, továrnímu řediteli, jednotlivá prokura synovi, obchodníku v Brně,
v roce 1921 se firma přeměnila ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupili synové: JUDr. Robert Schwarz, advokát ve Vídni a Richard Schwarz,
v roce 1923 Regina Schwarz ze společnosti vystoupila


hrob

Židovský hřbitov, řada 1, hrob 3, sekce 25Cpartneři
ulice

Dornichgasse
bydliště doložené v době narození Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
bydliště doložené mezi lety 1890–⁠1900 (dnes tř. Kpt. Jaroše)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord


Aktualizováno: 03. 04. 2022