Internetová encyklopedie dějin Brna

Regina Schwarz

  Regina Schwarz


  • * 5.7.1863 Brno


  • podnikatelka ve vlnařství
   dítě osobnosti: Heinrich Pisko
   sestra osobnosti: Arthur Pisko


  • rodné jméno

   Pisko

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu. Po dobu války byla výroba v továrně zastavena.
   Po osvobození Československa byla firma jako německý majetek dána pod národní správu. Ani tentokráte nebyla výroba obnovena a likvidačním správcem byla ustanovena firma Diana v Brně.


  • zaměstnání

   univerzální dědička po zemřelém Arthurovi Pisko, sestra Regina Schwarz, požádala v roce 1920 úřady o schválení obnovení provozu na Cejlu 55 a zároveň požádala o zápis jako majitelka firmy do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
   kolektivní prokura firmy byla udělena jejímu manželovi JUDr. Emilu Schwarzovi a Ludwigu Wengefeldovi, továrnímu řediteli, jednotlivá prokura synovi Richardu Schwarzovi, obchodníku v Brně,
   v roce 1921 se firma přeměnila ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupili JUDr. Robert Schwarz, advokát ve Vídni a Richard Schwarz,
   v roce 1923 Regina Schwarz ze společnosti vystoupila


  • poznámky

   provdána za JUDr. Emila Schwarze, advokáta v Brně (zemřel před rokem 1940)


  • prameny, literatura


  • děti

   Robert Schwarz
   Richard Schwarz


  • rodiče

   Heinrich Pisko
   Charlotta Pisko (Taussigová)


  • sourozenci

   Sigmund Pisko
   Arthur Pisko


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018