Regina Schwarz

* 5.7.1863 Brno


podnikatelka ve vlnařství
dítě osobnosti: Heinrich Pisko
sestra osobnosti: Arthur Pisko


rodné jméno

Pisko


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu. Po dobu války byla výroba v továrně zastavena.
Po osvobození Československa byla firma jako německý majetek dána pod národní správu. Ani tentokráte nebyla výroba obnovena a likvidačním správcem byla ustanovena firma Diana v Brně.


zaměstnání

univerzální dědička po zemřelém Arthurovi Pisko, sestra Regina Schwarz, požádala v roce 1920 úřady o schválení obnovení provozu na Cejlu 55 a zároveň požádala o zápis jako majitelka firmy do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
kolektivní prokura firmy byla udělena jejímu manželovi JUDr. Emilu Schwarzovi a Ludwigu Wengefeldovi, továrnímu řediteli, jednotlivá prokura synovi Richardu Schwarzovi, obchodníku v Brně,
v roce 1921 se firma přeměnila ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupili JUDr. Robert Schwarz, advokát ve Vídni a Richard Schwarz,
v roce 1923 Regina Schwarz ze společnosti vystoupila


poznámky

provdána za JUDr. Emila Schwarze, advokáta v Brně (zemřel před rokem 1940)


Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018