polní podmaršál Ludwig Franz von Zinzendorf und Pottendorf

* 23.3.1661 Vídeň – † 17.7.1742 Karlstetten


voják, velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1717–1741)


šlechtický predikát

hrabě


zajímavé okolnosti

bratranec bývalého velitele Špilberku generála Johanna Wilhelma Zinzendorfa


bydliště

pevnost Špilberk


jiné pocty

císařský válečný (1696) a tajný rada (1711) a komoří,
dědičný zemský lovčí v Rakousku


dílo

Generál - polní strážmistr Ludvík hrabě Zinzendorf byl jmenován velitelem pevnosti Špilberk císařem Karlem VI. dne 4. 5. 1717. Zároveň zastával funkci velícího generála na Moravě, v roce 1724 byl povýšen na polního podmaršála.
Jako velitel pevnosti se dostával do vážných kompetenčních sporů s městem Brnem (1727). Zasloužil se o budování barokního opevnění Špilberku (mj. dokončení prohloubení studny na nádvoří, cisterna) i města Brna.
Po vpádu Prusů na Moravu a kapitulaci olomoucké pevnosti rezignoval 29. 10. 1741 vzhledem k vysokému věku na své velitelské funkce. Vojenskou dráhu začínal v bojích proti Turkům a Francouzům, 1704 plukovník, 1706 generál polní strážmistr.


zaměstnání

voják, velitel pevnostiprameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Velitelé špilberské pevnosti 1645–1750"

Ostatní literatura

"Grosses u. allgemeines Wappenbuch"stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
bydliště


události

25. 5. 1723
Výprava na dno Macochy roku 1723
generál a komandant na Špilberku


Jiv


Aktualizováno: 25. 12. 2018