prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc.

* 13.6.1882 Mastník, okr. Třebíč – † 12.10.1958 Praha


zakladatel československé ortopedie, profesor ortopedie a dětské chirurgie, dlouholetý přednosta I. ortopedické kliniky v Praze


zajímavé okolnosti

byl prvním asistentem u prof. Petřivalského na chirurgické klinice v Brně


bydliště

Mastník čp. 5 (rodný dům),
Brno, Zelný trh 2/4


vzdělání

gymnázium v Třebíči,
1903–1909 LF UK v Praze (27. 3. 1909 promoce, 1921 habilitace z ortopedické chirurgie v Praze, 1924 z patologie a terapie chorob chirurgických v Brně, 1933 profesor ortopedie a dětské chirurgie, 1956 titul DrSc.)


dílo

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, zejména se věnoval vrozenému vykloubení kyčelních kloubů


zaměstnání

1909–1916 Lékařská fakulta v Praze,
1916–1918 šéfchirurg na frontě,
1921–1926 Brno: LF MU a primář chirurgického oddělení nemocnice milosrdných bratří,
1926–1957 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - II. chirurgická klinika


odborné a zájmové organizace

Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
Sicot - Světová společnost pro ortopedii a traumatologii (jeden z pětice zakladatelů v roce 1929),
Československá společnost pro ortopedickou chirurgii a traumatologii (předseda)
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen),
Spolek pro léčbu a výchovu mrzáčků,
Masarykova liga proti TBC


hrob

Praha, Vyšehradský hřbitov, oddělení 6, hrob č. 1


poznámky

Profesor Zahradníček byl žákem jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů čs. chirurgie Otakara Kukuly, sám se stal zakladatelem československé ortopedie. Vychoval generaci svých následovníků, díky jeho dílu „zmizelo prokletí celoživotního soužení o berlích, které stíhalo nešťastné děti, jež se narodily s vrozeným vymknutím kyčelních kloubů“. Hrob zdobí reliéfní podobizna, dílo Miloslava Beutlera.
O tom, že profesor Zahradníček se těší dodnes úctě rodičů a pacientů, svědčí následující příklad z naší encyklopedie.
V listopadu 2014 se na nás obrátil s dotazem o místu pohřbení pan Miroslav Horák: „Pan profesor mi v roce 1954 zachránil určitě život, když mi operoval třikrát po sobě už prasklé slepé střevo, a já bych se chtěl poklonit jeho památce, ale nevím, kde je pochován. Našel jsem v Praze tu kliniku, ale tam nic nevěděli /.../. Jestli je vám tato skutečnost známa, prosím o jakoukoli informaci. Blíží se mi sedmdesátka, tak bych to rád stihnul, děkuji.“ Pan Horák místo pohřbení skutečně vypátral a své předsevzetí splnil. „Toto úterý jsem hrob navštívil a bylo vidět, že je často navštěvován a pečlivě udržován. Na desce ležel veliký věnec a hořely tam svíčky.“ Panu Horákovi za pomoc naší encyklopedii děkujeme.
osoby


ulice

Zelný trh
bydliště, snad i sídlo ordinace (doloženo v roce 1925)


Menš, Kal


Aktualizováno: 13. 11. 2020