Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Zahradníček

  prof. MUDr. Jan Zahradníček, DrSc.


  • * 13.6.1882 Mastník, okr. Třebíč – † 12.10.1958 Praha


  • zakladatel československé ortopedie, profesor ortopedie a dětské chirurgie, dlouholetý přednosta I. ortopedické kliniky v Praze


  • zajímavé okolnosti

   byl prvním asistentem u prof. Petřivalského na chirurgické klinice v Brně


  • bydliště

   Mastník čp. 5 (rodný dům),
   Brno, Zelný trh 2/4


  • vzdělání

   gymnázium v Třebíči,
   1903–1909 LF UK v Praze (27. 3. 1909 promoce, 1921 habilitace z ortopedické chirurgie v Praze, 1924 z patologie a terapie chorob chirurgických v Brně, 1933 profesor ortopedie a dětské chirurgie, 1956 titul DrSc.)


  • dílo

   ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, zejména se věnoval vrozenému vykloubení kyčelních kloubů


  • zaměstnání

   1909–1916 Lékařská fakulta v Praze,
   1916–1918 šéfchirurg na frontě,
   1921–1926 Brno: LF MU a primář chirurgického oddělení nemocnice milosrdných bratří,
   1926–1957 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - II. chirurgická klinika

  • odborné a zájmové organizace

   Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
   Sicot - Světová společnost pro ortopedii a traumatologii (jeden z pětice zakladatelů v roce 1929),
   Československá společnost pro ortopedickou chirurgii a traumatologii (předseda)
   Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen),
   Spolek pro léčbu a výchovu mrzáčků,
   Masarykova liga proti TBC


  • hrob

   Praha, Vyšehradský hřbitov, oddělení 6, hrob č. 1


  • poznámky

   Profesor Zahradníček byl žákem jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů čs. chirurgie Otakara Kukuly, sám se stal zakladatelem československé ortopedie. Vychoval generaci svých následovníků, díky jeho dílu „zmizelo prokletí celoživotního soužení o berlích, které stíhalo nešťastné děti, jež se narodily s vrozeným vymknutím kyčelních kloubů“. Hrob zdobí reliéfní podobizna, dílo Miloslava Beutlera.
   O tom, že profesor Zahradníček se těší dodnes úctě rodičů a pacientů, svědčí následující příklad z naší encyklopedie.
   V listopadu 2014 se na nás obrátil s dotazem o místu pohřbení pan Miroslav Horák: „Pan profesor mi v roce 1954 zachránil určitě život, když mi operoval třikrát po sobě už prasklé slepé střevo, a já bych se chtěl poklonit jeho památce, ale nevím, kde je pochován. Našel jsem v Praze tu kliniku, ale tam nic nevěděli /.../. Jestli je vám tato skutečnost známa, prosím o jakoukoli informaci. Blíží se mi sedmdesátka, tak bych to rád stihnul, děkuji.“ Pan Horák místo pohřbení skutečně vypátral a své předsevzetí splnil. „Toto úterý jsem hrob navštívil a bylo vidět, že je často navštěvován a pečlivě udržován. Na desce ležel veliký věnec a hořely tam svíčky.“ Panu Horákovi za pomoc naší encyklopedii děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Julius Petřivalský
   učitel


  • rodiče

   Tomáš Zahradníček
   Kateřina Zahradníčková (Chnanysková(?))


  • ulice

   Zelný trh
   bydliště, snad i sídlo ordinace (doloženo v roce 1925)


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 22. 10. 2017