Internetová encyklopedie dějin Brna

Linka Procházková

  Linka Procházková


  • * 28.1.1884 Nové Dvory u Kutné Hory – † 21.10.1960 Jáchymov


  • malířka a životní partnerka malíře Antonína Procházky; po druhé světové válce dlouholetá předsedkyně pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně


  • rodné jméno

   Scheithauerová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Jako jediná žena vystavovala na druhé výstavě Osmy v roce 1908 v Topičově salonu v Praze (s A. Procházkou, E. Fillou, B. Kubištou, V. Benešem, F. Feiglem a W. Nowakem).
   V letech 1946–1948 pracovala na restaurování obrazu Antonína Procházky "Prométheus přináší lidstvu oheň", který je umístěn v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


  • bydliště

   Brno, ulice Antonína Procházky 24


  • vzdělání

   1902–1903 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ženské oddělení prof. Emilie Krostové),
   ateliér Karla Reisnera

  • vyznamenání a pocty

   zlatá medaile a čestný diplom na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži (1937),
   cena Země Moravskoslezské za obraz Matka (1948),
   byl jí propůjčen prezidentem republiky Řád práce (1954),
   jmenována zasloužilou umělkyní a čestnou předsedkyní pobočky SČSVU v Brně (1959)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   svobodné povolání

  • odborné a zájmové organizace

   členka skupiny Osma,
   Spolek výtvarných umělců Mánes,
   1925–1939 Skupina výtvarných umělců v Brně,
   1949–1959 předsedkyně střediska a pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 61


  • obrazy

   img8778.jpg img16048.jpg img7406.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Halas
   Linka Procházková byla jedním ze svědků sňatku Františka Halase Jánuš Kubíček
   blízcí přátelé Konstantin Raclavský
   "chráněnec" L. Procházkové Otakar Teyschl
   přítel


  • partneři

   Antonín Procházka
   sňatek: 30. 1. 1908, Berlín-Charlottenburg


  • ulice

   Antonína Procházky
   bydliště


  • objekty

   Prometheus přinášející lidstvu oheň
   obraz: Veveří 70/06
   spoluautorka obrazu


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   16. 12. 1938
   Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
   spoluautorka obrazu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 02. 03. 2020

Linka Procházková, 20. léta 20. století. MuMB sbírky.