Arthur Engel

* 5.3.1861 Budapt (Maďarsko) – † 22.2.1938 Brno


podnikatel v knihtisku, obchodník


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

jako majitel tiskařské koncese v roce 1886 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy A. Engel do obchodního rejstříku pro jednotlivce - předmětem podnikání byl provoz knihtiskárny a kamenotiskárny, rozšířený v roce 1887 o obchod s knihami, psacími a kreslícími potřebami na Cejlu č. 33

v roce 1925 se vzdal obchodu a o 4 roky později přestěhoval podnik na Bratislavskou ulici č. 7,
roku 1931 vstoupili do firmy jako veřejní společníci dosavadní tichý společník (Ulrich Anderle) a zeť (Josef Sklenarz, knihtiskař v Brně, který z firmy v roce 1934 vystoupil) a firma se tak stala veřejnou obchodní společností,
po úmrtí zakladatele firmy převzala podnik jako dědička dcera Alice Anderlová (když další dědičky se práva vzdaly)


poznámky

před sňatkem přestoupil v roce 1883 z židovské víry na katolickoupartneři

Leontina Hermina Engel (Jettele)
sňatek: 1886, Vídeň

Jord


Aktualizováno: 17. 02. 2019