Internetová encyklopedie dějin Brna

Alice Theresie Leontina Anderle

  Alice Theresie Leontina Anderle


  • * 3.7.1888 Brno


  • podnikatelka v knihtisku
   dítě osobnosti: Arthur Engel


  • rodné jméno

   Engelová

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   nejdříve působila jako učitelka,
   po smrti svého otce Arthura Engela (1938) převzala provoz knihtiskárny a kamenotiskárny na Bratislavské ulici č. 7 jako dědička (další dědičky se dědictví zřekly),
   v roce 1939 se stala veřejnou společnicí firmy,
   v roce 1941 se společníci vzdali tiskařské koncese, neboť podnik prodali firmě Schroller et Hafner,
   firma byla vymazána z obchodního rejstříku


  • poznámky

   provdána v roce 1924 v Brně za Ulricha Anderleho, štábního kapitána pěchoty v Brně


  • rodiče

   Arthur Engel
   Leontina Hermina Engel (Jettele)


  • sourozenci

   Camille Theresie Leontina Melana (Engel)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 17. 02. 2019