Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Foltýn

  František Foltýn


  • * 9.6.1891 Královské Stachy (dnes Stachy, okres Prachatice) – † 9.6.1976 Brno


  • malíř, významná osobnost české meziválečné moderny 20. století


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1924–1934 pracoval a působil ve Francii


  • bydliště

   Brno, Tábor 19

  • cena města

   Cena města Brna


  • vzdělání

   vyučen malířem porcelánu,
   škola uměleckých řemesel Plzeň (August Němejc),
   1913 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. A. Hofbauer, E. Dítě) - studium nedokončil kvůli válce,
   1924–1928 Académie Julienne a Académie Grande Chaumiére v Paříži

  • vyznamenání a pocty

   jmenován zasloužilým umělcem (1961),
   jmenován národním umělcem (1972),
   Řád práce (22. 4. 1966)


  • dílo

   zobrazit Ve svém raném díle vstřebal vlivy fauvismu a kubismu. Poté za svého působení v Košicích (od roku 1921 spolupráce s moderně orientovanou skupinou malířů: G. Schiller, K. Quittner, O. Ember-Spitz) vytvářel náměty inspirované krajinou a vesnicemi zakarpatské Ukrajiny a východního Slovenska na bázi naivního realismu.
   V roce 1922 se stal spoluzakládajícím členem Skupiny výtvarných umělců v Brně.
   Od roku 1923 do roku 1934 žil s přestávkami v Paříži, stýkal se se skupinou avantgardních evropských umělců a začal tvořit výhradně abstraktní kompozice. Vystavoval s H. Arpem, W. Baumeistrem, V. Kandinským, F. Légerem, K. Schwittersem a dalšími.
   Od roku 1937 natrvalo žil v Brně, později se v malbě věnoval krajinářství. Koncem 40. a v 60. letech se vrátil k abstraktní tvorbě.


  • zaměstnání

   malíř

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa od roku 1923

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců v Brně (1922 a 1937),
   skupina Cercle et Carré v Paříži (1930),
   skupina Abstraction-Creation v Paříži (1931),
   Spolek výtvarných umělců Aleš (1939),
   Blok výtvarných umělců země moravskoslezské (1945),
   Svaz československých výtvarných umělců (1950)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 48 (do přečíslování skupiny v roce 1999 nesl hrob č. 44) - náhrobek z přírodního kamene vytvořil po roce 1976 Miloslav Doležal


  • obrazy

   img1153.jpg


  • pojmenované ulice

   Foltýnova (Bystrc)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Z bronzu a kamene"
   "Zrcadlo vzpomínek (písemná podoba rozhlasového seriálu)"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"
   "Nová encyklopedie českého výtvarného umění - František Foltýn"
   "František Foltýn"
   "Malíř František Foltýn"
   "Nový slovník československých výtvarných umělců"


  • ulice

   Tábor
   bydliště


  • osoba na objektech

   F. Foltýn
   pomník: Foltýnova 0/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Mach


Aktualizováno: 04. 06. 2018

František Foltýn. MuMB - sbírky.