František Václav Süsser

* 28.2.1890 Vídeň (Rakousko) – † 26.10.1956 Brno


malíř, kreslíř a grafik, jeden z prvních učitelů kreslení a malby na Škole uměleckých řemesel v Brně


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

byl blízkým přítelem Oskara Kokošky, s nímž se seznámil už za studií ve Vídni


bydliště

Brno, Havlíčkova 35


vzdělání

reálné gymnázium ve Vídni (do roku 1905),
1905–1906 kreslířský kurs u sochaře Antonína Břenka ve Vídni,
1906–1909 všeobecné oddělení a 1909–1913 malířská speciálka na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni (prof. Berchtold Löffler),
studijní cesta do Francie (1925)


vyznamenání a pocty

Cena osvobození Brna in memoriam (1957)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1913–1914 Ústav divadelních dekorací ve Vídni,
1914–1916 vojenská služba,
1917–1918 učitel na keramické škole ve Znojmě,
1918–1924 učitel na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně,
1924–1950 profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně


odborné a zájmové organizace

zakládající člen Klubu výtvarných umělců Aleš (1919),
zakládající člen Skupiny výtvarných umělců v Brně (1922),
Spolek výtvarných umělců moravskoslezských Aleš (1939)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 1, hrob č. 204–205 (od roku 1956); travertinový náhrobek vytvořil v roce 1957 sochař Lubor Lacina


poznámky

V letech 1920–1922 spolupracoval s Lidovými novinami, jimž dodával kresby. Portrétoval řadu významných osob zejména brněnského veřejného života (Karel Engliš, Jaroslav Král, Sylva Lacinová, Leoš Janáček, Jan Baťa aj.).
osoby

Jan Brukner
kolega vyučující na Škole uměleckých řemesel v Brně Aleš Černý
student Emanuel Hrbek
E. Hrbek provedl návrh výmalby vily F. Süssera Bohuslav (Bohuš) Jágr
student na ŠUŘ v Brně Antonín Jero
student
další osoby (16)...


partneři

Milada Süsserová (Kramolišová)
sňatek: 29. 4. 1919, Hranice


ulice

Havlíčkova
bydliště


objekty

Vitráž oken kostela Sv. Augustina
vitráž: náměstí Míru 0/02
autor vitráží


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

26. 5. 1928
Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu
k výstavě vytvořil plakátyMach


Aktualizováno: 19. 11. 2017