August Karl Mathias Reibhorn

* 20.7.1843 Brno – † 16.3.1905 Brno


podnikatel ve vlnařství


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zaměstnání

působil jako disponent v rodinné firmě (přádelny vlny),
spojil se s obchodníkem Sigmundem Fischlem a v roce 1871 uzavřeli společnou smlouvu na založení veřejné obchodní společnosti Fischl et Reibhorn za účelem výroby vlněného zboží v Brně,
po pěti letech byla společnost zrušena, neboť August Reibhorn v roce 1877 z firmy vystoupil (tu vedl dále jako podnik jednotlivce S. Fischl)partneři

Anna Magdalena Reibhornová (Königová)
sňatek: 1869, Liberec (manželství bylo rozloučeno) Leopoldine Reibhornová (Haasová)
sňatek: 1899, Ujpesti (nyní část Budapešti)

Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016