MUDr. Jiří Kolařík

* 1.12.1909 Ivančice (okres Brno-venkov) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Ivančice čp. 77/I (rodný dům),
Zlín, Díly 3474


vzdělání

1928–1932 LF MU v Brně (rigorózní zkoušky na LF v Praze)


jiné pocty

ve Valašském Meziříčí je na domě v Mírové ulici č. 7 věnována pamětní deska MUC. Ivanovi Kolaříkovi a rodinám Kolaříkově a Hrušákově,
jméno Jiřího Kolaříka je uvedeno na pamětní desce členů Sokola ve Valašském Meziříčí, Sokolská ulice,
pamětní deska ve Zlíně, v knihovně nemocnice Tomáše Bati


zaměstnání

lékař - 1. chirurgické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně


odborné a zájmové organizace

Sokol Valašské Meziříčí,
Skaut


pojmenováno

Odborná knihovna Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně nese označení „Knihovna MUDra Jiřího Kolaříka“


poznámky

Popraven ve stejný den s těhotnou manželkou Jaroslavou a rodiči Josefem a Josefou. Všichni zpopelněni v Krematoriu města Brna 1. 6. 1942.
(Informaci o pojmenování odborné knihovny KNTB jménem MUDr. Jiřího Kolaříka doplnila pro naši encyklopedii dne 2. 10. 2013 paní Manuela Mahdalová, děkujeme.)


sourozenci

události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2186 c
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jeden z popravených


Menš, Kal


Aktualizováno: 06. 02. 2022