Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Kolařík

  MUDr. Jiří Kolařík


  • * 1.12.1909 Ivančice (okres Brno-venkov) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Zlín, Lesní (Waldgasse) 3474


  • vzdělání

   1928–1932 LF MU v Brně, rigorózní zkoušky na LF v Praze

  • jiné pocty

   ve Valašském Meziříčí je na domě v Mírové ulici č. 7 věnována pamětní deska MUC. Ivanovi Kolaříkovi a rodinám Kolaříkově a Hrušákově,
   jméno Jiřího Kolaříka je uvedeno na pamětní desce členů Sokola ve Valašském Meziříčí, Sokolská ulice


  • zaměstnání

   lékař - 1. chirurgické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Valašské Meziříčí,
   Skaut


  • pojmenováno

   Odborná knihovna Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně nese označení „Knihovna MUDra Jiřího Kolaříka“


  • poznámky

   Popraven ve stejný den s těhotnou manželkou Jaroslavou a rodiči Josefem a Josefou. Všichni zpopelněni v Krematoriu města Brna 1. června 1942.
   (Informaci o pojmenování odborné knihovny KNTB jménem MUDr. Jiřího Kolaříka doplnila pro naši encyklopedii dne 2. 10. 2013 paní Manuela Mahdalová, děkujeme.)


  • obrazy

   img16276.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jaroslava Kolaříková (Mrštinová )


  • rodiče

   Josef Kolařík
   Josefa Kolaříková (Kuldová)


  • sourozenci

   Ivan Kolařík


  • události

   2. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2186 c
   30. 5. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 28. 12. 2018

Pamětní deska s čestným pojmenováním odborné knihovny Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně jménem MUDr. Jiřího Kolaříka. Snímek pro encyklopedii poskytla 4. 10. 2013 paní Manuela Mahdalová, děkujeme.