Ernst Leopold Braun

* 18.1.1901 Brno – † po 1948 Praha?


podnikatel ve výrobě likérů a nealkoholických nápojů


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

v roce 1927 vstoupil jako obchodník a veřejný společník do firmy D. Frisch et Sohn, jejíž název byl zápisem do obchodního rejstříku změněn na Likörerzeugung und Weingrosshandlung, Erzeugung von Fruchtsäften Frisch et Braun

po úmrtí tchána Moritze Frische se stal jediným majitelem firmy, kterou dále vedl pod stejným názvem jako podnik jednotlivce

v roce 1930 požádal o rozšíření podnikání o udělení koncese ke stáčení piva do lahví,
v roce 1932 se firma změnila na základě společenské smlouvy z roku 1931 ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupili jako veřejní společníci Leo Gottlieb (obchodník v Brně) a Hedwiga Sinaibergerová (manželka brněnského továrníka Roberta Sinaibergera), kteří se také stali jejími majiteli, neboť Ernst Leopold Braun z firmy vystoupil, když se vzdal všech udělených živnostenských oprávnění,
v roce 1935 se firma dostala do konkurzu


poznámky

Před příchodem nacistů odjel s dcerou do zahraničí, kde vstoupil do čs. zahraniční armády na Středním východě a ve Velké Británii.
Po skončení 2. světové války se i s dcerou vrátili do Československa, od roku 1945 žili v Praze.


partneři

Marie Braunová (Frischová)
sňatek: 1926, Brno
(první manželka, v roce 1938 bylo manželství rozloučeno)
Ema Braunová (Brühlová)
sňatek: 1946, Praha
(druhá manželka)
Jord


Aktualizováno: 13. 01. 2019