Jaroslava Kolaříková

* 1.6.1916 Blansko (okres Blansko) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Mrštinová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzena stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Autoři Vašek - Štěpánek uvádějí, že předsedou stanného soudu 30. května 1942 byl Hermann Ebert, který měl právnické vzdělání, a několik let byl v přípravné soudní službě. Je tedy vyloučeno, že by neznal § 453 německého trestního řádu z roku 1877, který zakazoval výkon trestu smrti na těhotné ženě“. Jaroslava Kolaříková byla v té době v sedmém měsíci těhotenství!


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Zlín, Lesní (Waldgasse) 3474


jiné pocty

ve Valašském Meziříčí je na domě v Mírové ulici č. 7 věnována pamětní deska MUC. Ivanovi Kolaříkovi a rodinám Kolaříkově a Hrušákově


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

Zatčena byla 6. 4 1942, popravena za pomoc členu desantu Out distance Ivanu Kolaříkovi.
Zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 1. 6. 1942, číslo kremace 5756. Zápis do matriky zemřelých učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 51971.osoby

partneřiudálosti

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2186 g
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jedna z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 04. 04. 2022