Internetová encyklopedie dějin Brna

František Poimon

  P. František Poimon


  • * 29.1.1817 Polná – † 1.6.1902 Polná


  • římskokatolický kněz, spisovatel, redaktor, autor kancionálu


  • pseudonym

   Pojmoun František, Poimon František Petr


  • čestný občan

   Polná, jmenován v roce 1852, kdy byl ještě kaplanem u sv. Tomáše v Brně


  • vzdělání

   německé gymnázium v Jihlavě,
   studium filozofie a bohosloví v Brně,
   v roce 1841 vysvěcen na kněze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   kaplan ve Žďáře,
   počátkem 50. let 19. století kaplan v Brně u sv. Tomáše,
   1859–1863 duchovní správce v Hlubokých Mašůvkách (zde se zasloužil se o zřízení hřbitova a Kalvárie s dřevěnými kapličkami křížové cesty),
   ředitel a katecheta hlavní školy ve Slavkově,
   farář, později děkan a okresní školní dozorce v Želetavě,
   konsistorní rada v Brně,
   od roku 1882 farář a čestný děkan v Deštném,
   do výslužby odešel pro ztrátu zraku a na stáří v roce 1888 přesíd­lil do Polné, kde si koupil starý dům s renesančním štítem na Sezimově ná­městí

  • odborné a zájmové organizace

   člen družiny Františka Sušila, sběratele národních moravských písní,
   působil ve výboru Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, které pomáhal B. M. KuldoviJ. E. Bílému v roce 1850 založit,
   členem Ústřední Jednoty katolické,
   od roku 1895 byl aktivním členem nově vzniklého Spolku městského muzea v Polné


  • hrob

   hřbitov sv. Barbory v Polné


  • poznámky

   Po otevření muzea v Polné 1. ledna 1900 věnoval do sbírek muzea většinu ze svých knih, sbírku starořímských mincí a několik obrazů.
   V roce 1894 nechal F. Pojmon opravit dvě poškozené sochy sv. Petra a Pavla, stojící do té doby v síni děkanství, a po opravě umístit na dva pilíře u schodů děkanského chrámu. Při stavbě nové chrámové věže v roce 1895 zakoupil za 2751 zlatých u firmy Ludvíka Heinze v Praze hodinový stroj pro věžní hodiny a v témže roce dal na své náklady obnovit křížovou cestu na vrchu Kalvárie a postavit sem kapli s Božím hrobem a tři kamenné kříže. Městskému sirotčinci věnoval 6000 zlatých a finančně podpořil úpravu Sezimova náměstí.
   Dům čp. 9 přenechal před svým úmrtím své hospodyni Marii Stuartové a ta celý objekt odkázala ve své závěti z 2. února 1903 městu, aby sloužil chudým (v roce 1922 sem byla z Měšťanské besedy U Slovana přemístěna Husova knihovna).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Evangelista Bílý
   spoluzakladatel Dědictví sv. Cyrila a Metoděje Beneš Metoděj Kulda
   spoluzakladatel Dědictví sv. Cyrila a Metoděje


  • stavby

   Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
   Moravské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě v padesátých letech 19. století


  • události

   23. 8. 1850
   Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
   zakládající člen


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 05. 06. 2017