Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Antonín Elšleger (Oehlschleger)

  Josef Antonín Elšleger (Oehlschleger)


  • * 6.10.1895 Královo Pole (nyní část Brna) – † po 1936


  • podnikatel v papírenství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Křenová (Kröna) 14


  • vzdělání

   vyučil se obchodním příručím


  • zaměstnání

   v roce 1927 jako obchodník v Brně s veřejným společníkem (švagrem Antonínem Kolovrátkem (nar. 1898), obchodníkem v Brně) požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Brněnský papírnický podnik Elšleger a Kolovrátek v Brně do obchodního rejstříku pro společnosti (sídlo firmy bylo v České ulici č. 28) - výroba byla provozována v Brně-Králově Poli, Komenského (nyní Košinova) ulice č. 9; předmětem podnikání byl obchod papírem a výroba veškerého papírového zboží

   v roce 1928 do společnosti vstoupil Oskar Frank (obchodník papírem v Brně-Králově Poli) a vystoupil po vyrovnání A. Kolovrátek (ten neměl námitek, aby společnost nesla dále nezměněný název),
   téhož roku vystoupil ze společnosti Josef Elšleger a majitelem firmy se stal O. Frank (firma byla zapsána jako podnik jednotlivce pod nezměněným názvem),
   nový majitel se v roce 1929 vzdal obchodu papírem a chtěl provozovat jen výrobu

   v roce 1930 po vstupu druhé Elšlegrovy manželky Markéty, obchodnice papírem v Brně-Králově Poli byla firma opět zapsána jako veřejná obchodní společnost a zároveň prokura udělena Josefu Elšlegrovi,
   v roce 1935 byla prokura vymazána a Josef Elšleger působil jako obchodní zástupce,
   firma požádala o další změnu názvu na Brněnský papírnický podnik Frank a spol.,
   po rozvodu manželů Elšlegrových po majetkovém vyrovnání v roce 1936 ze společnosti vystoupila Markéta Elšlegerová (znovu provdána Mrázková) a do společnosti vstoupil jako veřejný společník příbuzný Otto Kurka, soukromý úředník v Brně


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Kolovrátek
   spolupracovník


  • partneři

   Hermine/Heřma Elšleger
   sňatek: 1918, Brno
   (první manželka)
   Markéta Otýlie Božena Elšleger (Kůrková)
   sňatek: 1927, Brno (manželství rozloučeno v roce 1935)
   (druhá manželka)


  • děti

   Miloš Elšleger


  • rodiče

   Barbora Oehlschleger (Srncová)
   Josef Oehlschleger


  • ulice

   Křenová (Kröna)
   bydliště


  • autor

   Jord, blat


Aktualizováno: 02. 10. 2018