Milada Třískalová-Vašová

* 20.6.1914 Jilemnice – † ?


partner osobnosti: Rostislav Třískala a Karel Vaš
po skončení 2. světové války příslušnice SNB


rodné jméno

Vodičková


národnost

česká


zajímavé okolnosti

manželka příslušníka komunistického odboje Rostislava Třískaly, posléze manželka vojenského prokurátora Karla Vaše


bydliště

Brno, Kotlářská 35


vzdělání

1 rok obchodní škola Užhorod,
3 roky odborná škola pro ženská povolání Košice


zaměstnání

úřednice, později příslušnice SNB


politická orientace

KSČ


poznámky

Milada Vodičková se po absolvování základní školní docházky odstěhovala s rodiči na tehdejší Podkarpatskou Rus, kde od roku 1936 pracovala na Zemském úřadu v Užhorodě, od roku 1937 jako sekretářka viceguvernéra Dr. Jaroslava Mezníka (1884–1941). V roce 1937 se provdala za prof. Rostislava Třískalu.
Po okupaci Podkarpatské Rusi Maďarskem v roce 1939 se s manželem přestěhovali do Brna, kde prof. Třískala působil v ilegálním komunistickém odboji. V prosinci 1942 byl za tuto činnost zatčen a 29. 10. 1943 ve Vratislavi (tehdy Breslau) popraven.
M. Třískalová vstoupila v červenci 1945 jako úřednice do služeb ministerstva vnitra, v roce 1947 byla převedena ke Sboru národní bezpečnosti, působila jako sekretářka Bedřicha Pokorného (1904–1968).
V roce 1949 se provdala za vojenského prokurátora JUDr. Karla Vaše (1916-2012). V dubnu 1951 byla údajně na vlastní žádost propuštěna ze SNB v hodnosti vrchního strážmistra.osoby

Jaroslav Mezník
M. Třískalová-Vašová byla sekretářkou dr. Jaroslava Mezníka Bedřich Pokorný
M Třískalová-Vašová byla sekretářkou Bedřicha Pokorného
Menš,JMik


Aktualizováno: 06. 08. 2019