František Bartoš

* 16.3.1837 Mladcová u Zlína – † 11.6.1906 Mladcová u Zlína


filolog, moravský dialektolog, sběratel lidových písní


pseudonym

Josef Zapletal


národnost

moravská


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

spolupráce s Leošem Janáčkem, který pro Bartošův první soubor písní napsal muzikální úvod a sám vydal z rukopisu sbírek uložených v Ústavu pro lidovou píseň s P. Vášou Moravské písně milostné


bydliště

Brno:
- K. K. Steverinsp. A. D., Neugasse 3 (?) v letech 1837–1906?
- Eliščina třída (dnes Husova) 7 (1885–1906)


vzdělání

1853–1860 německé gymnázium v Olomouci,
1860–1864 univerzita ve Vídni - studoval klasické jazyky a češtinu (ovlivněn slavistou F. Miklošičem a A. V. Šemberou)


jiné pocty

cena Akademie nauk v Petrohradě (za dílo Dialektologie moravská)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1864 profesor na nižším piaristickém gymnáziu ve Strážnici,
1865–1866 profesor na německém gymnáziu v Olomouci a v Těšíně, posléze na Slovanském gymnáziu v Brně (1869–1888),
od roku 1888 ředitel nižšího českého gymnázia v Brně,
v roce 1898 penzionován (K. K. Steverinsp. A. D.)


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno I,
Česká akademie věd (člen od 30. 4. 1890)


hrob

Zlínpojmenované ulice

- Bartošgasse - Bartošova (Žabovřesky)
Bartošova (Černá Pole)
- Bartošova (Královo Pole)osoby

Antonín Adamec
student Metoděj Bezděk
spolupráce Hynek Bím
spolupráce Alois Doufalík
spolupráce Jan Herben
student na gymnáziu
další osoby (5)...


události

16. 9. 1886
Otevření První české pokračovací školy dívčí Ženské vzdělávací jednoty Vesna v Brně
správce školy v letech 1886–1888


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 4177, Matrika narozených Zlín 1784–1864, s. 63.


Js, LucKub


Aktualizováno: 04. 01. 2023