František Krček

* 3.4.1888 Haňovice (okres Olomouc)


komunální politik; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


zajímavé okolnosti

za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa


bydliště

zaměstnání

soukromý úředník (doloženo v roce 1913),
tajemník, prokurista, poté ředitel družstva Vzájemnost-Včela


politická orientace

čs. sociální demokracie, po vzniku KSČ v roce 1921 její člen, později vyloučen


odborné a zájmové organizace

v roce 1925 doložen: člen brněnského městského zastupitelstva za KSČ (sekce III. Internacionály), člen městské rady,
člen Direktoria pro vodárnu
partneři

Veronika Krčková (Fraňková)
sňatek: 26. 10. 1913, Brno (městská rada), manželství rozvedeno rozsudkem lidového civilního sudu v Brně z 30. 8. 1956


ulice

Na hřebínkách
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Durďákova) Jusagasse (Jusova)
bydliště doložené v roce 1913 (dnes Spolková)


události

8. 2. 1925
Koncert a ples Svazu ruských studentů v ČSR, odbočka Brno
spolupodepsal interpelaci


Menš


Aktualizováno: 04. 05. 2023