Internetová encyklopedie dějin Brna

Bertha Henrietta Klär

  Bertha Henrietta Klär


  • * 12.7.1873 Brno – † po 1942


  • podnikatelka v knihtisku
   partner osobnosti: Edmund Wilhelm Klär


  • rodné jméno

   Schubert

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   po smrti svého prvního manžela Edmunda Klära vedla jeho firmu jako majitelka pod nezměněným názvem firmy, k čemuž 21. 11. 1926 od Zemské správy politické v Brně obdržela knihtiskařskou koncesi - předmětem podnikání byl knihtisk a sídlo firmy bylo ve Veselé ulici č. 35,
   roku 1930 majitelka udělila prokuru firmy svému druhému muži, Antoniovi Norimu

   ze 30. let 20. století a doby nacistické okupace nejsou o firmě žádné zprávy (ještě v letech 1932 a 1942 je uvedena v brněnském adresáři)

   po osvobození Československa byla firma jako německý majetek dána pod národní správu a národním správcem byl ustanoven Josef Havran z Brna-Husovic,
   další zprávy o průběhu znárodnění firmy nejsou známy


  • poznámky

   Dcera Josefa Schuberta, obchodníka v Brně.
   Manželství s Edmundem Wilhelmem Klärem bylo bezdětné.
   Roku 1927 se vdova opětovně provdala v Brně za Dr. Antonia Noriho, průmyslníka původně z Benátek, jenž působil v Brně jako architekt.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Edmund Wilhelm Klär
   sňatek: 1912, Brno


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 11. 2019