doc. RNDr. Vladimír Krist, Dr. h. c.

* 8.2.1905 Zubří (okres Vsetín) – † 27.3.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; botanik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 12. 12. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním tábořevzdělání

1916–1925 reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí,
1925–1930 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - přírodopis a zeměpis (1933 titul RNDr., 1946 docent systematické botaniky in memoriam)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně, doctor honoris causa in memoriam (26. 10. 1946)


jiné pocty

RTDr. honoris causa in memoriam,
docent pro obor systematické botaniky in memoriam (26. 6. 1946),
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen,
v podobě „Ladislav“ je jeho jméno uvedeno na pomníku obětí okupace v Zubří


dílo

Publikoval na 40 původních vědeckých prací a studií.
Vedle domácí květeny zaměřil svůj badatelský zájem na květenu balkánské oblasti (Rumunsko, pomezí Bulharska a Turecka).
Zabýval se také problematikou zavlečených rostlin. Studoval vyvážku na rumisku za brněnskou právnickou fakultou.
Velmi rozsáhlá byla jeho činnost přednášková, osvětová a popularizační. Velké zásluhy získal o botanické přírodní památky a zanícenou obranu ochrany přírody.


zaměstnání

soukromý docent systematické botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
asistent Vysoké školy zemědělské v Brně


odborné a zájmové organizace

Přírodovědecký klub v Brně (jednatel),
Výbor pro ochranu přírody a domoviny,
Moravská přírodovědecká společnost


poznámky

V letech 1926–1931 demonstrátor Botanického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně; od roku 1930 nehonorovaný asistent téhož ústavu; od roku 1933 honorovaný asistent; od června 1941 pracoval v Dendrologickém ústavu prof. Augusta Bayera na Vysoké škole zemědělské.
Za okupace se zapojil do odboje v Obraně národa, zatčen gestapem 30. 11. 1941, vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Stanným soudem dne 12. 12. 1941 odsouzen k předání gestapu a s poznámkou RU (návrat nežádoucí) odeslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde podlehl nelidským podmínkám věznění a týrání dozorců. Jeho majetek byl zkonfiskován.
osoby

August Bayer
spolupracovník


partneři


ulice

Giskra-Strasse + Friedhofgasse (Giskrova + Hřbitovní)
bydliště (dnes Kounicova) d'Elvertova
bydliště (dnes Staňkova)


osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
pamětní deska: Zemědělská 1/02


události

17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně
12. 6. 1905
Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně


Menš, Han, Mika


Aktualizováno: 24. 03. 2022