RNDr. Zdeněk Láznička, CSc.

* 25.6.1911 Bučovice (okr. Vyškov) – † 16.2.1974 Brno


sídelní geograf


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

v letech 1947–1953 vedl přednášky jako pověřený docent geografie na Palackého univerzitě v Olomouci, v letech 1949–1951 na Masarykově univerzitě v Brně


vzdělání

1922–1930 české státní gymnázium v Brně,
1930–1934 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1934 dosáhl aprobace z dějepisu a zeměpisu pro vyučování na středních školách, 1937 titul RNDr., 1967 CSc.)


dílo

Zpracoval řadu sídelně geografických studií z různých částí Moravy a Slezska (např. Valašska, Těšínska, Vítkovska a Ostravy). Sídlo analyzoval v jednotě s jejich obyvatelstvem a činností.
Podal i vyčerpávající funkční klasifikaci venkovských sídel Jihomoravského kraje a hlavně pak charakteristiku zemědělské usedlosti na sklonku feudalismu.

- Typy venkovského osídlení na Moravě (Brno 1946).
- Moravská města. Antropogeografická studie (Brno 1948).


zaměstnání

1939 gymnázium ve Strážnici,
1939–1942 gymnázium v Místku,
1942–1943 reálné gymnázium v Brně,
1943–1951 Zemského archivu v Brně (nyní Moravský zemský archiv v Brně),
1951–1953 Brněnské papírny (pomocný dělník),
od roku 1953 Kabinet pro geomorfologii (od roku 1963 Geografický ústav ČSAV) v Brně


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, Kal


Aktualizováno: 25. 04. 2022