Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Láznička

  RNDr. Zdeněk Láznička, CSc.


  • * 25.6.1911 Bučovice (okr. Vyškov) – † 16.2.1974 Brno


  • sídelní geograf


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1947–1953 vedl přednášky jako pověřený docent geografie na Palackého univerzitě v Olomouci, v letech 1949–1951 na Masarykově univerzitě v Brně


  • vzdělání

   1922–1930 české státní gymnázium v Brně,
   1930–1934 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1934 dosáhl aprobace z dějepisu a zeměpisu pro vyučování na středních školách, 1937 titul RNDr., 1967 CSc.)


  • dílo

   Zpracoval řadu sídelně geografických studií z různých částí Moravy a Slezska (např. Valašska, Těšínska, Vítkovska a Ostravy). Sídlo analyzoval v jednotě s jejich obyvatelstvem a činností.
   Podal i vyčerpávající funkční klasifikaci venkovských sídel Jihomoravského kraje a hlavně pak charakteristiku zemědělské usedlosti na sklonku feudalismu.

   - Typy venkovského osídlení na Moravě (Brno 1946).
   - Moravská města. Antropogeografická studie (Brno 1948).


  • zaměstnání

   1939 gymnázium ve Strážnici,
   1939–1942 gymnázium v Místku,
   1942–1943 reálné gymnázium v Brně,
   1943–1951 Zemského archivu v Brně (nyní Moravský zemský archiv v Brně),
   1951–1953 Brněnské papírny (pomocný dělník),
   od roku 1953 Kabinet pro geomorfologii (od roku 1963 Geografický ústav ČSAV) v Brně


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Bedřiška Amalie Lázničková (Bohanesová)


  • sourozenci

   Jarmila Lázničková-Válková (Lázničková)


  • autor

   Jord, Kal


Aktualizováno: 15. 02. 2015