Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslava Ludvíková

  PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc.


  • * 4.10.1923 Telgárt (Slovensko) – † 27.2.2005 Brno


  • učitelka, etnografka a muzejní pracovnice


  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   1934–1942 studium na reálných gymnáziích v Nových Zámcích, Jevíčku a Boskovicích,
   1942–1943 obchodní akademie v Brně,
   1945–1949 na brněnské filozofické fakultě zapisovala češtinu a francouzštinu, poté (v letech 1952–1956) ještě ruštinu,
   1950–1956 dálkově vystudovala národopis na Univerzitě Karlově v Praze (1966 titul CSc., 1967 PhDr.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1950–1956 výuka na základní škole ve Zbraslavi u Brna a ve Střelicích,
   1956–1986 odborná pracovnice etnografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, kde se podílela zásadním způsobem na vytváření dokumentace a na popularizaci krojových sbírek


  • poznámky

   zabývala se ještě i dalšími jevy lidové kultury, např. lidovými pověrami, pohřebními obrázky jako dobovým jevem 20. století i národopisnou stránkou poutí


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 29. 09. 2014