Encyklopedie dějin města Brna

Daniel Sláma

  Daniel Sláma


  • * 3.11.1850 Chotěboř – † 25.4.1917 Brno


  • právník, soudní rada a popularizátor Slezska


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Získal bohaté zkušenosti z různého etnického a etnografického prostředí, nejvýrazněji ho ovlivnil patnáctiletý pobyt ve Slezsku. Putoval od vesnice k vesnici a studoval život v rakouském a pruském Slezsku.
   Význam jeho etnografické práce spočíval v šíření znalostí o Slezsku v době, kdy česká kulturní veřejnost měla o této oblasti pouze torzovité a zkreslené vědomosti.


  • vzdělání

   gymnázium navštěvoval v Německém (nyní Havlíčkově Brodě) a v Praze,
   1869–1874 studium práv v Budapešti


  • dílo

   zobrazit - Vlastenecké putování po Slezsku. Obrazy národopisné, historické a kulturní z rakouského i pruského Slezska, Praha b.r. /1886/.
   - Dějiny Těšínska, Praha 1889.
   - Slezské pohádky a pověsti, Opava 1893.
   - Z naší minulosti, Opava 1895.


  • zaměstnání

   do roku 1878 soudce v charvátské Petrinji,
   po přeložení na Moravu pracoval během čtyř let u soudů v Olomouci, Uherském Hradišti a Třebíči,
   roku 1882 nastoupil na místo soudce v Těšíně,
   od roku 1887 působil na státním zastupitelství v Opavě,
   roku 1897 odešel do Brna, kde působil jako soudní rada až do svého odchodu na odpočinek roku 1912,
   za 1. světové války byl vyslýchán a vězněn


  • prameny, literatura

   zobrazit "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016