Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Blažek

  PhDr. Vladimír Blažek


  • * 20.9.1930 Moravská Chrastová – † 20.3.2002 Brno


  • publicista, spisovatel, filozof
   dítě osobnosti: Oldřich Blažek


  • zajímavé okolnosti

   od 60. let spolupracoval s Hostem do domu a s Literárními novinami


  • vzdělání

   gymnázium na třídě Kpt. Jaroše v Brně
   1949–1952 filozofická fakulta v Leningradě,
   FF MU (v roce 1953 ukončil studium, roku 1966 získal titul PhDr.)


  • zaměstnání

   1953–1970 FF MU,
   1970–1975 spisovatel,
   od roku 1975 žil v emigraci v Mnichově, kde spolupracoval se Süddeutsche Zeitung, s rozhlasem a televizí,
   po roce 1989 se vrátil do vlasti a v letech 1993–1996 opět vyučoval na FF MU


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Oldřich Blažek
   Marie Blažková (Horáčková)


  • sourozenci

   Věra Klimešová (Blažková)


  • události

   5. 4. 2017
   Výstava Host do domu
   externí spolupracovník v oblasti kulturněpolitické publicistiky


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 04. 11. 2014