doc. PhDr. Vladimír Blažek

* 20.9.1930 Moravská Chrastová – † 20.3.2002 Brno


publicista, spisovatel, filozof
dítě osobnosti: Oldřich Blažek


zajímavé okolnosti

od 60. let spolupracoval s Hostem do domu a s Literárními novinami


vzdělání

gymnázium na třídě Kpt. Jaroše v Brně,
1949–1952 filozofická fakulta v Leningradě,
FF MU (v roce 1953 ukončil studium, roku 1966 získal titul PhDr.)


zaměstnání

1953–1970 FF MU,
1970–1975 spisovatel,
od roku 1975 žil v emigraci v Mnichově, kde spolupracoval se Süddeutsche Zeitung, s rozhlasem a televizí,
po roce 1989 se vrátil do vlasti a v letech 1993–1996 opět vyučoval na FF MU převážně o soudobé německé filozofii společnosti
prameny, literaturastavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

5. 4. 2017
Výstava Host do domu
externí spolupracovník v oblasti kulturněpolitické publicistiky


Menš, LucKub


Aktualizováno: 02. 11. 2023