Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludmila Mátlová-Uhrová

  Ludmila Mátlová-Uhrová


  • * 20.11.1908 Kojetín – † 13.10.1978 Brno


  • středoškolská pedagožka a sběratelka lidových písní a tanců


  • rodné jméno

   Uhrová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Úzce spolupracovala s brněnskou pobočkou Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV a se soubory lidových písní a tanců.
   Při sběru hanáckých tanců navázala na dílo F. X. Běhálkové z Tovačova. Kromě tanců se zaměřila i na hanácké zvyky a zejména na dětský folklor.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kroměříži,
   1927–1932 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (zeměpis a tělesná výchova)


  • dílo

   - Hanácké tance z Tovačova, Praha 1954.
   - Ukolébavky, houpačky a hry s batolaty na Hané, Brno 1975.
   - Děti na Hané. Jejich výtvarné tvořivé hry a zábavy v přírodě, Prostějov 1978.
   - Lidové tance a taneční hry z Hané (I. Ze života lidu na Hané, Prostějov 1979; II. Přerovsko, Prostějov 1981; III. Prostějovsko-vyškovsko, Prostějov 1980; IV. Kroměřížsko-Olomoucko-Zábřežsko, Prostějov 1981).
   - Taneční hry dětí na Hané, Ostrava 1985.


  • zaměstnání

   výuka na středních školách v Kojetíně a Olomouci, v letech 1945–1952 v Brně


  • poznámky

   její doménou byla sběratelská práce, teoretické problematice se nevěnovala


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 08. 10. 2014