Johann Wittal

* 25.11.1874 Lanžhot (okres Břeclav) – † 13.4.1942 Terezín (okres Litoměřice)


podnikatel v oděvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
bratr osobnosti: Adolf Wittal


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Firma Brüder Wittal si nechala roku 1936 zapsat u Obchodní živnostenské komory v Brně ochrannou známku Kroko, která byla vetkávána do zboží (límce a kapsy pracovních oděvů) a měla ochranu také v zahraničí.
Ačkoli podnik v roce 1948 zaměstnával pouze 46 zaměstnanců, byl již v dubnu 1948 začleněn do budoucího znárodnění.


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno:
- Hroznová 39
- Alleegasse 30/II


zaměstnání

roku 1900 založil spolu s bratrem Adolfem firmu Brüder Wittal v Brně (zapsána i česky Bratři Wittalové),
roku 1904 nechal zapsat do obchodního rejstříku svoji svatební smlouvu s manželkou Friederikou, která mu přinesla věnem 6 000 K - sídlo firmy bylo v Starobrněnské ulici č. 5, předmětem podnikání byla nejdříve výroba zástěr, později výroba prádla, zástěr a spodniček a též obchod s dětskou konfekcí

po úmrtí bratra Adolfa (1934) vedl dále firmu s veřejným společníkem, židovským obchodníkem Ferdinandem Hájkem, který vstoupil do firmy roku 1930 s vkladem 400 000 Korun, v únoru 1939 Hájek odjel do Anglie s tím, že vystupuje z firmy a již se nevrátí

po německé okupaci Československa byla do firmy jako židovského majetku dosazena vnucená správa

po osvobození Československa byla do firmy Bratři Wittalové, První brněnská výroba dětské konfekce, zástěr a blůz v Brně, Josefská ulice č. 21, považované za německý majetek, dosazena národní správa,
s restitučními nároky roku 1947 vystoupil bývalý veřejný společník Ferdinand Hájek, bydlící ve Velké Británii, jehož čs. státní spolehlivost byla úředně prokázána, a bylo mu vyhověno

v lednu 1948 byly provedeny změny v obchodním rejstříku a vymazány zápisy z doby nesvobody týkající se firmy Bratři Wittalové,
po únoru 1948 však byla do firmy opětovně zavedena národní správa, kterou byly pověřeny Čs. textilní závody, n.p. Praha,
v dubnu téhož roku byl ustanoven národním správcem Oděvní průmysl n.p. Prostějov,
majetková podstata podniku byla začleněna nejprve do Oděvního průmyslu, n.p. Prostějov a od 30. 10. 1949 do Krasu, n.p. Brno


hrob

Židovský hřbitov v Brně, Nezamyslova 27, hrob 14, řada 1, sekce 1B (kenotaf)


poznámky

deportován z Brna dne 28. 1. 1942 transportem U-105 do Terezína, kde zemřel


obrazy


partneři

Friederike Wittal (Bass)
sňatek: 17. 2. 1901, Brno (israel. matrika)
sourozenci

Adolf Wittal
současně spoluzakladatel firmy Brüder Wittal


ulice

Hroznová
bydliště od roku 1932 Alleegasse
poslední bydliště před deportací Starobrněnská
sídlo firmy Brüder Wittal (1900–1904) - změna názvu firmy na Erste Brünner Schürzen-, Blusen- und Röcke-Erzeugung Brüder Wittal (zapsána i česky) v Starobrněnské ulici č. 5 (v letech 1904–1929) Josefská
sídlo firmy Bratři Wittalové, První brněnská výroba dětské konfekce, zástěr a blůz, Josefská ulice č. 21 (v letech 1930–1939 a 1945–1948)


osoba na objektech

uctění památky oběti holocaustu - J. Wittal
jiná realizace: Hroznová 39/01


stavby

Vila Johanna a Friedericke Wittalových
Hroznová 39/93
majitel vily
Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
kenotaf


události

31. 8. 2023
Položení Kamenů zmizelých rodině Johanna Wittala
jemu Kámen zmizelého věnován
28. 1. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "U"
v transportu měl číslo 105


Jord, Menš


Aktualizováno: 01. 09. 2023