Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Wittal

  Johann Wittal


  • * 25.11.1874 Lanžhot (okres Břeclav) – † 13.4.1942 Terezín (okres Litoměřice)


  • podnikatel v oděvnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
   bratr osobnosti: Adolf Wittal


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Firma Brüder Wittal si nechala roku 1936 zapsat u Obchodní živnostenské komory v Brně ochrannou známku Kroko, která byla vetkávána do zboží (límce a kapsy pracovních oděvů) a měla ochranu také v zahraničí.
   Ačkoli podnik v roce 1948 zaměstnával pouze 46 zaměstnanců, byl již v dubnu 1948 začleněn do budoucího znárodnění.

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno, Alleegasse 30/II


  • zaměstnání

   roku 1900 založil spolu s bratrem Adolfem firmu Brüder Wittal v Brně (zapsána i česky Bratři Wittalové),
   roku 1904 nechal zapsat do obchodního rejstříku svoji svatební smlouvu s manželkou Friederikou, která mu přinesla věnem 6 000 K - sídlo firmy bylo v Starobrněnské ulici č. 5, předmětem podnikání byla nejdříve výroba zástěr, později výroba prádla, zástěr a spodniček a též obchod s dětskou konfekcí

   po úmrtí bratra Adolfa (1934) vedl dále firmu s veřejným společníkem, židovským obchodníkem Ferdinandem Hájkem, který vstoupil do firmy roku 1930 s vkladem 400 000 Korun, v únoru 1939 Hájek odjel do Anglie s tím, že vystupuje z firmy a již se nevrátí

   po německé okupaci Československa byla do firmy jako židovského majetku dosazena vnucená správa

   po osvobození Československa byla do firmy Bratři Wittalové, První brněnská výroba dětské konfekce, zástěr a blůz v Brně, Josefská ulice č. 21, považované za německý majetek, dosazena národní správa,
   s restitučními nároky roku 1947 vystoupil bývalý veřejný společník Ferdinand Hájek, bydlící ve Velké Británii, jehož čs. státní spolehlivost byla úředně prokázána, a bylo mu vyhověno

   v lednu 1948 byly provedeny změny v obchodním rejstříku a vymazány zápisy z doby nesvobody týkající se firmy Bratři Wittalové,
   po únoru 1948 však byla do firmy opětovně zavedena národní správa, kterou byly pověřeny Čs. textilní závody, n.p. Praha,
   v dubnu téhož roku byl ustanoven národním správcem Oděvní průmysl n.p. Prostějov,
   majetková podstata podniku byla začleněna nejprve do Oděvního průmyslu, n.p. Prostějov a od 30. 10. 1949 do Krasu, n.p. Brno


  • hrob

   Židovský hřbitov v Brně, Nezamyslova 27, hrob 14, řada 1, sekce 1B (kenotaf)


  • poznámky

   deportován z Brna dne 28. 1. 1942 transportem U-105 do Terezína, kde zemřel


  • prameny, literatura


  • partneři

   Friederike Wittal (Bass)
   sňatek: 1904


  • děti

   Valerie Schatz (Wittal)


  • rodiče

   Josef Löbl Wittal


  • sourozenci

   Adolf Wittal
   současně spoluzakladatel firmy Brüder Wittal


  • ulice

   Alleegasse
   bydliště Starobrněnská
   sídlo firmy Brüder Wittal (1900–1904) - změna názvu firmy na Erste Brünner Schürzen-, Blusen- und Röcke-Erzeugung Brüder Wittal (zapsána i česky) v Starobrněnské ulici č. 5 (v letech 1904–1929) Josefská
   sídlo firmy Bratři Wittalové, První brněnská výroba dětské konfekce, zástěr a blůz, Josefská ulice č. 21 (v letech 1930–1939 a 1945–1948)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   kenotaf


  • události

   28. 1. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "U"
   v transportu měl číslo 105


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2019