prof. RNDr. František Říkovský

* 26.12.1901 Přerov (okres Přerov) – † 15.10.1942 Mauthausen


geograf; klimatolog; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Přerov, Čechova 1164 (rodný dům),
Brno, Kounicova 45


vzdělání

gymnázium v Olomouci a v Praze na Královských Vinohradech (1921 maturita),
1921–1922 řádný posluchač na LF MU - zimní semestr,
1921–1925 geografie a přírodní vědy na PřF MU (1926 titul RNDr. - práce Srážkové poměry na Moravě a v českém Slezsku a jejich vztah ke konfiguraci terénu, 1931 vysvědčení o učitelské způsobilosti vyučování přírodopisu a zeměpisu na vyšších středních školách, 1936 jmenován mimořádným profesorem)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

Řádný profesor in memoriam,
Zemský rada archivní služby in memoriam,
ČGS mu udělila čestné členství in memoriam (1946),
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

zobrazit


zaměstnání

1926–1939 Zeměpisný ústav PřF MU v Brně,
po zavření českých vysokých škol působil na Státní obchodní akademii v Brně,
od roku 1941 jako zemský vrchní komisař archivní služby v Moravském zemském archivu


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost (řádný člen od roku 1934),
Geografický komitét Národní rady badatelské,
Přírodovědecký klub v Brně


poznámky

Zapojen do odbojové činnosti brněnských vysokoškolských pedagogů. Zatčen byl 11. prosince 1941 a vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odtud dne 3. února 1942 převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu. Zde již vážně nemocen, dokonce operován profesorem Podlahou, svůj osud nesl statečně a věřil v návrat.
(Životopisné údaje otce a matky laskavě doplnila 25. 8. 2009 prof. Jiřina Říkovská-Stone, děkujeme.)
osoby

Josef Podlaha
J. Podlaha se pokusil v nelidských podmínkách koncentračního tábora Mauthausen operací zachránit život Fr. Říkovského


partneři

Ludmila Říkovská (Holovská)
sňatek: 24. 7. 1928
ulice

Kounicova
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 oběti okupace - geografové
pamětní deska: Kotlářská 2/03


události

17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně


související odkazy

Menš, Kal


Aktualizováno: 20. 02. 2020