Alois Páral

* 7.4.1892 Šlapanice – † 17.6.1978 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; voják z povolání


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno, Hoppova 6 (od roku 1939)


vzdělání

1903–1907 gymnázium v Kyjově,
1907–1911 - II. čs. gymnázium na Starém Brně,
1911–1914 filologie (český jazyk a němčina) na UK v Praze,
1915 škola důstojníků v záloze,
1917 důstojnická škola v Borispolu (Rusko),
1918 důstojnická škola v St. Maixent (Francie),
1920–1923 Vysoká škola válečná (škola generálního štábu) v Praze


vyznamenání a pocty

francouzský Válečný kříž 1914–1918,
československý Válečný kříž 1914–1918,
československá Revoluční medaile 1914–1918,
československá Medaile vítězství 1914–1918,
francouzská válečná medaile - Velká válka 1914–1918,
francouzský řád Čestné legie - rytířský stupeň (založeno Napoleonem) 1927


jiné pocty

pamětní deska ve Šlapanicích, Brněnská 29


zaměstnání

voják z povolání (po únoru 1948 konec vojenské služby),
1948–1949 profesor ruštiny na střední průmyslové škole,
1953–1955 účetní u RaJ Brno, závod Petrov


odborné a zájmové organizace

Spolek českých šachistů


hrob

hřbitov Šlapanice


poznámky

Pocházel z rolnické rodiny ze Šlapanic u Brna. Jako aktivní účastník 1. světové války byl v říjnu 1915 zajat v bitvě u Kolki na řece Stryji a prošel pak několika zajateckými tábory v Rusku. Jako dobrovolník se přihlásil v roce 1917 do vznikajících legionářských jednotek. S nimi se pak přes Archangelsk a Winchester dostal na frontu na alsaské hranici a pak dále až do bitvy u Vouzieres (Francie), kde ho 29. října 1918 zastihla zpráva o převratu v Praze.
Přes Itálii a Rakousko se pak v lednu 1919 vrátil do Prahy, kde pokračoval v důstojnické kariéře. Dne 28. října 1938 měl být při příležitosti 20. výročí vzniku republiky povýšen na generála, ale už od května 1938 jako náčelník generálního štábu 4. armády organizoval obranu naší země u rakouských hranic.

VOJENSKÁ DRÁHA:
- 29. 10. 1914: nastoupil vojenskou službu u 10. L.I.R. (zeměbraneckého pluku v Brně)
- květen 1915: velitel čety u rusínského pluku L.I.R. 33 v Krakově
- srpen 1915: kadet u pochodového praporu
- srpen 1917: dobrovolník u 5. pluku čs. armády v ruském Borispolu
- 1917: přesun do Cognacu v jihozápadní Francii ke 21. čs. pluku (od roku 1918 velitel 3. roty I. praporu)
- březen 1919: pobočník velitele 22. pluku v Praze
- leden 1920: pobočník velitele Vysoké školy válečné v Praze
- říjen 1923: rozpočtový referent hlavního štábu v Praze
- 1929: náčelník štábu 2. divize v Plzni
- 1932: podnáčelník zemského vojenského velitelství v Brně
- 1935: náčelník štábu
- 1936: velitel 43. pluku v Židenicích
- 1936: náčelník štábu zemského vojenského velitelství v Košicích
- 1938: náčelník štábu 4. armády v Brně
- 1939: univerzitní knihovna v Brně
- květen 1945: náčelník týlu Zemského vojenského velitelství pro Moravu
- po únoru 1948 penzionován a dále pronásledován jako čelný představitel bývalého režimu a nepřítel pracujícího lidu.


obrazy


partneři

Ludmila Páralová (Vodičková)
sňatek: 29. 11. 1925
ulice

Hoppova
bydliště od roku 1939


související odkazy

Los, Menš


Aktualizováno: 30. 01. 2023