Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Páral

  Alois Páral


  • * 7.4.1892 Šlapanice – † 17.6.1978 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; voják z povolání


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno, Hoppova 6 (od roku 1939)


  • vzdělání

   1903–1907 gymnázium v Kyjově,
   1907–1911 - II. čs. gymnázium na Starém Brně,
   1911–1914 filologie (český jazyk a němčina) na UK v Praze,
   1915 škola důstojníků v záloze,
   1917 důstojnická škola v Borispolu (Rusko),
   1918 důstojnická škola v St. Maixent (Francie),
   1920–1923 Vysoká škola válečná (škola generálního štábu) v Praze

  • vyznamenání a pocty

   francouzský Válečný kříž 1914–1918,
   československý Válečný kříž 1914–1918,
   československá Revoluční medaile 1914–1918,
   československá Medaile vítězství 1914–1918,
   francouzská válečná medaile - Velká válka 1914–1918,
   francouzský řád Čestné legie - rytířský stupeň (založeno Napoleonem) 1927

  • jiné pocty

   pamětní deska ve Šlapanicích, Brněnská 29


  • zaměstnání

   voják z povolání (po únoru 1948 konec vojenské služby),
   1948–1949 profesor ruštiny na střední průmyslové škole,
   1953–1955 účetní u RaJ Brno, závod Petrov


  • hrob

   hřbitov Šlapanice


  • poznámky

   Pocházel z rolnické rodiny ze Šlapanic u Brna. Jako aktivní účastník 1. světové války byl v říjnu 1915 zajat v bitvě u Kolki na řece Stryji a prošel pak několika zajateckými tábory v Rusku. Jako dobrovolník se přihlásil v roce 1917 do vznikajících legionářských jednotek. S nimi se pak přes Archangelsk a Winchester dostal na frontu na alsaské hranici a pak dále až do bitvy u Vouzieres (Francie), kde ho 29. října 1918 zastihla zpráva o převratu v Praze.
   Přes Itálii a Rakousko se pak v lednu 1919 vrátil do Prahy, kde pokračoval v důstojnické kariéře. Dne 28. října 1938 měl být při příležitosti 20. výročí vzniku republiky povýšen na generála, ale už od května 1938 jako náčelník generálního štábu 4. armády organizoval obranu naší země u rakouských hranic.

   VOJENSKÁ DRÁHA:
   - 29. 10. 1914: nastoupil vojenskou službu u 10. L.I.R. (zeměbraneckého pluku v Brně)
   - květen 1915: velitel čety u rusínského pluku L.I.R. 33 v Krakově
   - srpen 1915: kadet u pochodového praporu
   - srpen 1917: dobrovolník u 5. pluku čs. armády v ruském Borispolu
   - 1917: přesun do Cognacu v jihozápadní Francii ke 21. čs. pluku (od roku 1918 velitel 3. roty I. praporu)
   - březen 1919: pobočník velitele 22. pluku v Praze
   - leden 1920: pobočník velitele Vysoké školy válečné v Praze
   - říjen 1923: rozpočtový referent hlavního štábu v Praze
   - 1929: náčelník štábu 2. divize v Plzni
   - 1932: podnáčelník zemského vojenského velitelství v Brně
   - 1935: náčelník štábu
   - 1936: velitel 43. pluku v Židenicích
   - 1936: náčelník štábu zemského vojenského velitelství v Košicích
   - 1938: náčelník štábu 4. armády v Brně
   - 1939: univerzitní knihovna v Brně
   - květen 1945: náčelník týlu Zemského vojenského velitelství pro Moravu
   - po únoru 1948 penzionován a dále pronásledován jako čelný představitel bývalého režimu a nepřítel pracujícího lidu.


  • obrazy

   img1064.jpg img1418.jpg img1069.jpg img1068.jpg img1067.jpg img15460.jpg img15459.jpg img1066.jpg img15461.jpg img1215.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ludmila Páralová (Vodičková)
   sňatek: 29. 11. 1925


  • děti

   Bohuslav Páral
   Vladimír Páral


  • rodiče

   Petr Páral
   Marie Páralová (Kepáková)


  • ulice

   Hoppova
   bydliště od roku 1939


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Los, Menš


Aktualizováno: 09. 12. 2018

Kapitán československých legií z Francie Alois Páral jako pobočník velitele 22. pěšího pluku v Praze. B. Páral: Plukovník generálního štábu Alois Páral. Brno 2002, s. 54.