Alois/Lazar Witrofsky

* 16.11.1838 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 2.11.1905 Brno


podnikatel ve výrobě chemických přípravků pro potravinářství; mecenáš mnoha humanitárních spolků brněnské židovské obce


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zaměstnání

roku 1864 jako židovský obchodník spolu s veřejným společníkem, tchánem Mosesem Horowitzem (obchodníkem v Brně) požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Moses Horowitz et Comp. v Brně do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byl zpočátku obchod s výrobky, jejichž obchodování nepodléhalo koncesi; sídlo firmy bylo v Brně, Křenová ulice č. 12

v roce 1872 do firmy vstoupil jako veřejný společník syn M. Horowitze (Philipp), o dva roky později (1874) se podnikání rozšířilo o tovární výrobu éterických olejů a tresti a firma změnila název na Horowitz et Witrofsky,
na konci roku 1890 z firmy vystoupil zakladatel M. Horowitz a ta byla dále vedena zbývajícími společníky,
v létě 1899 do firmy vstoupil syn Aloise/Lazare Witrofsky (Otto)


odborné a zájmové organizace

Israel. Krankenpflegeverein „Bikur Cholim“ (člen)


hrob

Židovský hřbitov v Brně, Nezamyslova 27, hrob 14, řada 2, sekce 21A


poznámky

Pohřeb se konal 5. 11. 1905 v 11 hodin z obřadní síně židovského hřbitova v Brně. Promluvila na něm řada význačných osobností židovské obce, např. zemský rabín dr. Platzek, rabín Löwy, jménem židovské obce se loučil dr. Fiala. Za různé spolky promluvili: dr. Grünfeld (Isr. Knaben Freitischverein), ředitel Weiss (Loge B’nai Brith), dr. Sophie Grünfeld (Kaiser Franz Josef-Ferienheim).osoby

partneři

Anna/Johanna Witrofsky (Horowitz)
sňatek: 1. 9. 1863, Brno (israel. matrika)
ulice

Křenová
sídlo firmy Moses Horowitz et Comp. v Křenové ulici č. 12 (od roku 1864), firma pak změnila svůj název na Horowitz et Witrofsky (1874–1905)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 22. 03. 2021