Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois/Lazar Witrofsky

  Alois/Lazar Witrofsky


  • * 16.11.1838 Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou) – † 2.11.1905 Brno


  • podnikatel ve výrobě chemických přípravků pro potravinářství; mecenáš mnoha humanitárních spolků brněnské židovské obce


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zaměstnání

   roku 1864 jako židovský obchodník spolu s veřejným společníkem, tchánem Mosesem Horowitzem (obchodníkem v Brně) požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Moses Horowitz et Comp. v Brně do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byl zpočátku obchod s výrobky, jejichž obchodování nepodléhalo koncesi; sídlo firmy bylo v Brně, Křenová ulice č. 12

   v roce 1872 do firmy vstoupil jako veřejný společník syn M. Horowitze (Philipp), o dva roky později (1874) se podnikání rozšířilo o tovární výrobu éterických olejů a tresti a firma změnila název na Horowitz et Witrofsky,
   na konci roku 1890 z firmy vystoupil zakladatel M. Horowitz a ta byla dále vedena zbývajícími společníky,
   v létě 1899 do firmy vstoupil syn Aloise/Lazare Witrofsky (Otto)

  • odborné a zájmové organizace

   Israel. Krankenpflegeverein „Bikur Cholim“ (člen)


  • hrob

   Židovský hřbitov v Brně, Nezamyslova 27, hrob 14, řada 2, sekce 21A


  • poznámky

   Pohřeb se konal 5. 11. 1905 v 11 hodin z obřadní síně židovského hřbitova v Brně. Promluvila na něm řada význačných osobností židovské obce, např. zemský rabín dr. Platzek, rabín Löwy, jménem židovské obce se loučil dr. Fiala. Za různé spolky promluvili: dr. Grünfeld (Isr. Knaben Freitischverein), ředitel Weiss (Loge B’nai Brith), dr. Sophie Grünfeld (Kaiser Franz Josef-Ferienheim).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna/Johanna Witrofsky (Horowitzová)


  • děti

   Emil Witrofsky
   Regine Blochová (Witrofsky)
   Linda Abelis (Witrofsky)
   Giselle Kopp (Witrofsky)
   Rudolf Witrofsky

   další děti (2)...


  • rodiče

   Elisabeth Witrofsky (Blumová)
   Marcus Witrofsky


  • ulice

   Křenová
   sídlo firmy Moses Horowitz et Comp. v Křenové ulici č. 12 (od roku 1864), firma pak změnila svůj název na Horowitz et Witrofsky (1874–1905)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 22. 09. 2016