Otto Witrofsky

* 20.56.1874 Brno – † 26.3.1953 Los Angeles (USA)


podnikatel ve výrobě chemických přípravků pro potravinářství


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, USA


zaměstnání

v létě roku 1899 vstoupil do firmy Horowitz et Witrofsky,
poté, co roku 1904 z firmy vystoupil Philipp Horowitz a v roce 1905 zemřel jeho otec Alois/Lazar Witrofsky, stal se jejím jediným majitelem a firma byla zapsána do obchodního rejstříku pro jednotlivce, sídlila v Brně, Rumiště č. 8

roku 1906 byla zřízena pobočka ve Vídni a zapsána do obchodního rejstříku tamního Zemského soudu,
v době vídeňského pobytu Otty Witrofského byla prokura podniku udělena Felixi Witrofskému (soukromému úředníkovi v Brně),
v roce 1918 firma oznámila vrácení živnostenského listu na obchod a byla jí povolena tovární výroba ovocných šťáv, ovocných sirupů, marmelád, sušeného ovoce a aromaticko-chemických výrobků, jako éterických olejů, ovocných a likérových esencí a tresťových barev, sídlo firmy bylo v Olomoucké ulici č. 1,
v létě 1919 se firma změnila ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupil dosavadní prokurista Felix Witrofsky,
prokura firmy byla udělena roku 1921 Josefu Zezulovi (* 19. 1. 1879, + 26. 5. 1964), řediteli továrny trestí v Brně,
roku 1922 byl výrobní program firmy zredukován na tovární výrobu éterických olejů, alkoholických esencí a tresťových šťáv
od roku 1931 byl Otto Witrofsky prokuristou firmy C. Dupius et fils v Brně (Olomoucká ulice č. 1a) spolu s Felixem Horowitzem


poznámky

před nacistickou okupací odešel s druhou manželkou a synem Kurtem do zahraničí, všichni nabyli státního občanství USApartneři

Marie Witrofsky (Fischer)
sňatek: 1905, Brno (v roce 1911 manželství rozloučeno)
(první manželka)
Margarethe Witrofsky (Wertheim)
sňatek: 1914, Vídeň
(druhá mnaželka)


děti

Franz Alois Witrofsky
syn z prvního manželství Kurt Witrofsky
syn z druhého manželství
ulice

Rumiště
sídlo firmy Horowitz et Witrofsky v ulici Rumiště č. 8 (v letech 1905–1918) Olomoucká
sídlo firmy Horowitz et Witrofsky v Olomoucké ulici č. 1 (v letech 1918–1939)


Jord


Aktualizováno: 15. 03. 2020