Internetová encyklopedie dějin Brna

Otto Witrofsky

  Otto Witrofsky


  • * 20.56.1874 Brno – † 26.3.1953 Los Angeles (USA)


  • podnikatel ve výrobě chemických přípravků pro potravinářství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, USA


  • zaměstnání

   v létě roku 1899 vstoupil do firmy Horowitz et Witrofsky,
   poté, co roku 1904 z firmy vystoupil Philipp Horowitz a v roce 1905 zemřel jeho otec Alois/Lazar Witrofsky, stal se jejím jediným majitelem a firma byla zapsána do obchodního rejstříku pro jednotlivce, sídlila v Brně, Rumiště č. 8

   roku 1906 byla zřízena pobočka ve Vídni a zapsána do obchodního rejstříku tamního Zemského soudu,
   v době vídeňského pobytu Otty Witrofského byla prokura podniku udělena Felixi Witrofskému (soukromému úředníkovi v Brně),
   v roce 1918 firma oznámila vrácení živnostenského listu na obchod a byla jí povolena tovární výroba ovocných šťáv, ovocných sirupů, marmelád, sušeného ovoce a aromaticko-chemických výrobků, jako éterických olejů, ovocných a likérových esencí a tresťových barev, sídlo firmy bylo v Olomoucké ulici č. 1,
   v létě 1919 se firma změnila ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupil dosavadní prokurista Felix Witrofsky,
   prokura firmy byla udělena roku 1921 Josefu Zezulovi (* 19. 1. 1879, + 26. 5. 1964), řediteli továrny trestí v Brně,
   roku 1922 byl výrobní program firmy zredukován na tovární výrobu éterických olejů, alkoholických esencí a tresťových šťáv
   od roku 1931 byl Otto Witrofsky prokuristou firmy C. Dupius et fils v Brně (Olomoucká ulice č. 1a) spolu s Felixem Horowitzem


  • poznámky

   před nacistickou okupací odešel s druhou manželkou a synem Kurtem do zahraničí, všichni nabyli státního občanství USA


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Witrofsky (Fischer)
   sňatek: 1905, Brno (v roce 1911 manželství rozloučeno)
   (první manželka)
   Margarethe Witrofsky (Wertheim)
   sňatek: 1914, Vídeň
   (druhá mnaželka)


  • děti

   Franz Alois Witrofsky
   syn z prvního manželství Kurt Witrofsky
   syn z druhého manželství


  • rodiče

   Alois/Lazar Witrofsky
   Anna/Johanna Witrofsky (Horowitzová)


  • sourozenci

   Emil Witrofsky
   Regine Blochová (Witrofsky)
   Linda Abelis (Witrofsky)
   Giselle Kopp (Witrofsky)
   Rudolf Witrofsky

   další sourozenci (1)...


  • ulice

   Rumiště
   sídlo firmy Horowitz et Witrofsky v ulici Rumiště č. 8 (v letech 1905–1918) Olomoucká
   sídlo firmy Horowitz et Witrofsky v Olomoucké ulici č. 1 (v letech 1918–1939)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 15. 03. 2020