JUDr. Milan Bohanes

* 6.5.1919 Brno-Královo Pole


úředník; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; 17. 11. 1939 (dodatečná akce)


bydliště

Brno:
- Mahenova 15
- Lerchova 9


vzdělání

První české gymnázium v Brně (1938 maturita),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1946 titul JUDr.)


zaměstnání

„ředitelský tajemník“,
Krkonošské papírny Hostinné - právník


poznámky

V době od 29. 11. do 7. 12. 1939 došlo v Brně k dodatečnému zatýkání studentů, dětí ze známých brněnských rodin. Celkem byl zatčeno asi 100 osob. Nejdříve byli umístěni do věznice brněnského gestapa na Špilberku, odtud přemístěni do Sušilových kolejí. Zde bylo 13. 12. 1939 vybráno 63 studentů, které nákladními automobily převezli na hlavní nádraží v Brně. Odjeli do Vídně na severní nádraží, odtud byli převezeni do věznice pro mladistvé provinilce (Wien 2, Schiffamtsgasse). Odtud je transportovali 9. 1. 1940 vlakem přes Břeclav, Přerov, Ostravu, Breslau do Berlína, kam přijeli 10. 1. asi ve 20 hodin.
Ještě týž večer dorazili studenti nákladními vězeňskými automobily do KT Sachsenhausenu.
Mezi těmito studenty byl i studující práv Milan Bohanes. Délku jeho věznění zatím neznáme.partneři

Ludmila Bohanesová (Janíčková)
sňatek: 5. 8. 1944, Brno (na dómě)sourozenci

ulice

Mahenova
bydliště Lerchova
bydliště v roce 1939


Menš


Aktualizováno: 24. 03. 2018