prof. JUDr. Jaromír František Sedláček

* 2.9.1885 Slavkov u Brna (okres Vyškov) – † 12.4.1945 Brno


právní filozof, profesor občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity; válka a odboj 1938–1945; oběti osvobozovacích bojů; II. sovětský nálet na Brno


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Slavkov čp. 110 (rodný dům),
Šoproň (doloženo v roce 1918),
Brno:
- Sirotčí (dnes Grohova 25)
- Lehmstätte - V hlinkách (dnes Hlinky 46a)


vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti (1904 maturita),
Právnická fakulta ve Vídni (1904–1906) a v Praze (1906–1908), 1909 titul JUDr.,
1917 habilitace pro občanské, obchodní a směnečné právo na Vysoké škole technické v Brně, 1920 mimořádný profesor právních věd tamtéž,
1921 mimořádný a 1924 řádný profesor občanského práva na PrF MU


jiné pocty

v roce 1947 zvolen členem I. třídy České akademie věd a umění in memoriam


dílo

zobrazit


zaměstnání

1912–1913 Živnostenská banka,
pojišťovna Moldavia,
1914–1919 Moravský zemský výbor v Brně (zemský tajemník),
1921–1945 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v letech 1926–1927 a 1934–1935 její děkan)


odborné a zájmové organizace

Institut international de philosophie du droit et de sociologie juridique v Paříži (1933 zakládající člen),
Právnická jednota moravská,
Společnost pro mezinárodní právní ochranu mládeže (spolu s doc. Karlem Gerlichem její zakladatel v roce 1930),
Československý akademický spolek Právník (čestný člen)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, řada 1, hrob č. 106


poznámky

v době sňatku byl na dovolené z fronty, byl v té době „c. a k. zásobovací akresista c. k. vojenského skladiště v Šoproni“
osoby

Karel Gerlich
spoluzakladatel Společnosti pro mezinárodní právní ochranu mládeže Otakar Klíč
Otakar Klíč byl svědkem na svatbě Viktor Rudiš
prof. Sedláček byl jedním ze svědků při svatbě Viktora Rudiše Vladimír Škára
J. Sedláček byl jedním ze svědků církevního sňatku Vl. Škáry


partneři

Marie Sedláčková (Škardová)
sňatek: 27. 3. 1918, Brno-Staré Brno u baziliky Nanebevzetí Panny Marie
ulice

Sirotčí
přechodné bydliště (doloženo v roce 1918) Lehmstätte - V hlinkách
bydliště doložené v roce 1945 (dnes Hlinky)


osoba na objektech

oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

12. 4. 1945
II. sovětský nálet na Brno
oběť náletu († na Husově ulici)
11. 6. 1927
První slavnostní promoce na Masarykově univerzitě
děkan PřF MU


Menš, Kal


Aktualizováno: 24. 02. 2021