Internetová encyklopedie dějin Brna

Amand Fryštacký

  Amand Fryštacký


  • * 30.12.1892 Kroměříž – † 1975


  • sportovní funkcionář (Moravská Slavia, Čs. autoklub Moravy-Slezska, Autoklub ČSR)
   partner osobnosti: Kristina Fryštacká


  • bydliště

   Brno, Kotlářská 20


  • jiné pocty

   čestný titul hrdina ČSSR in memoriam


  • zaměstnání

   úředník - Čs. dřevařská společnost, později ředitel n.p. Dřevona

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská Slavia Brno,
   Čs. autoklub Moravy-Slezska (tajemník),
   Autoklub ČSR (tajemník)


  • poznámky

   zajišťoval (zejména po organizační i hospodářské stránce) mezinárodní automobilové závody na brněnském okruhu Velké ceny


  • partneři

   Kristina Fryštacká (Pavlíková)
   sňatek: 11. 3. 1922, Kroměříž


  • ulice

   Kotlářská
   bydliště


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 19. 01. 2020