Josef Veselý

* 21.5.1886 Svitávka (okres Blansko) – † 18.6.1940 Brno


zakladatel firmy na výrobu francovky Alpa („Alpa, továrna lučebních a kosmetických přípravků Josef Veselý, Brno-Královo Pole, se sídlem v Brně-Králově Poli, Ugartova 28“)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

O renomé závodu Josefa Veselého vypovídá mnohé zpráva o dárku pro tehdejšího prezidenta republiky T. G. Masaryka. U příležitosti 80. narozenin v roce 1930 mu zaslala firma kazetu vyloženou kůží z antilopy se třemi lahvičkami francovky a písmenem „A“ z ryzího zlata. Kazetu přinesla na hrad štafeta SK Židenice. Návrh výtvarného řešení kazety je dílem Lea Heilbrunna.
Veselého firma Alpa se postupně vypracovala v největšího výrobce francovky v Evropě a koncem 30. let 20. století měla téměř 200 zaměstnanců. V té době si Josef Veselý nechal postavit v sousedství dosavadního objektu funkcionalistickou reprezentativní administrativní budovu (Ugartova 26, dnes Palackého 158) podle projektu architekta Bohuslava Fuchse.


bydliště

Svitávka čp. 29 (rodný dům)

Brno-Královo Pole:
- Riegrova 18
- Wilsonova 6
- Ugartova 28


zaměstnání

továrník, podnikatel v chemické a kosmetické výrobě


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3B, hrob č. 8–9


poznámky

S výrobou francovky s přísadou mentolu začal v malém v roce 1913 v Králově Poli na Riegrově č. 17 v soukromé firmě „První česká výroba francovky „Alpa“ Josef Veselý, Brno–Král. Pole“. Téhož roku také zaregistroval u Obchodní a živnostenské komory v Brně ochrannou známku: nejdříve slovní „ALPA“, později obrazovou – etiketu s vodní vílou a textem „ALPA“.
Roku 1918 přibral z finančních důvodů jako společníka Jana Chládka a 1. července došlo k přetvoření soukromé živnosti na veřejnou společnost s názvem „Alpa“, výroba mentholové francovky Veselý a Chládek v Král. Poli na Moravě a přesunu závodu do tehdejší Ugartovy ulice 28 (dnes Palackého třída 160).
V roce 1919 se stal společníkem a obchodním zástupcem firmy bratr Josefa Veselého Karel a dohled nad výrobou na krátkou dobu přejal královopolský lékárník PhMr. Vítězslav Mečíř, jehož snaha stát se dalším společníkem firmy se nenaplnila.
V roce 1920 přibral Josef Veselý za společnici manželku Marii a začal spolupracovat s renomovaným pražským reklamním grafikem Leo Heilbrunnem, který se stal autorem mnoha grafických návrhů používaných na propagačních materiálech a v reklamě (lahvičky Alpy dostaly od roku 1930 dle jeho návrhu nové modrobílé etikety s nápisem „ALPA“, velkým bílým „A“ a žlutou čtyřcípou hvězdou).
Do reklamních kampaní firmy byl zapojen i proslulý zápasník Gustav Frištenský, spolupráce vyvrcholila v roce 1927, kdy byl dokonce natočen němý film propagující město Litovel. Město se zde prezentovalo jako domov světoznámého sportovce Frištenského. Kromě pamětihodností Litovle se část filmu věnovala reportáži o každodenním životě sportovce. Nezbytnými doplňky se staly v jeho domě láhve francovky Alpa, visel zde plakát od Leo Heilbrunna se zvednutou paží, zobrazující podobnou scénu, kterou diváci viděli ve filmu: Frištenský masíruje zvednutou paži francovkou, zobrazenou vedle ně něj. Později se reklamní kampaň věnovala i odpočinku po práci, úlevě po námaze, doporučením, jak předejít nemocem (masáže, desinfekce, kloktání atp.). Dojem všeobecné nutnosti užívat Alpu shrnovala série perokreseb, kolorovaných ilustrací na účtenkách, zahrnujících přes padesát činností (plavání, lyžování, tenis, fotbal, těžká práce v továrně i na poli, pěstění rukou, kloktání úst, masáž před spaním atp.). Spolupráce s Heilbrunnem vyvrcholila v letech 1932 až 1935 větším množstvím plakátů a reklamních „Obrazových pohádek pro naše děti“ s kocourem Felixem.
V roce 1928 ukončil spolupráci s Josefem Veselým Jan Chládek a firma poté dostala definitivní název „Alpa“, továrna lučebních a kosmetických přípravků, Jos. Veselý, Kr. Pole, Ugartova 28.
Po smrti zakladatele vznikla od 1. 12. 1940 veřejná obchodní společnost, v níž byli společníky vdova Marie, jeho bratr Karel a synovec Josef Vlk. Z nařízení úřadů musela být firma zapsána od roku 1941 do obchodního rejstříku také německy.
Po únoru 1948 byla do firmy zavedena výměrem ZNV v Brně z 29. 2. 1948 národní správa a národním správcem určeny Čs. chemické závody n. p. Praha. Firma byla znárodněna vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. 6. 1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb., a její majetková podstata byla začleněna do Spofy, spojených farmaceutických závodů, n. p. Praha.

Další zdroj:
- Adresáře Brna 1910–1948.
(Podklady k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
osoby

Augustin (Gustav) Frištenský
G. Frištenský se stal hlavní postavou propagačních materiálů firmy J. Veselého Leo Heilbrunn
L. Heilbrunn pro firmu J. Veselého vytvořil typické logo Jan Chládek
společník ve firmě Vítězslav Mečíř
Mečíř po určitou dobu dohlížel na výrobu francovky ve firmě Josefa Veselého Jaroslav Veselý
Jar. Veselý byl svědkem sňatku Jos. Veselého
další osoby (2)...


partneři

Marie Veselá (Krčková)
sňatek: 25. 5. 1920, Praha (kostel U Matky Boží před Týnem); sňatek delegován farním úřadem v Brně-Králově Poli
ulice

Riegrova
bydliště Wilsonova
bydliště (dnes Husitská) Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
bydliště (dnes Palackého třída 160)


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku
Bývalá administrativní budova firmy ALPA
Palackého třída 158/916
zakladatel a majitel firmy Alpa


Jis, Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2020