Marie Veselá

* 22.3.1898 Brno – † 3.12.1964 Brno-Královo Pole


spolumajitelka firmy „Alpa“, perzekuce po roce 1948
partner osobnosti: Josef Veselý


rodné jméno

Krčkovávzdělání

pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy,
dva roky obchodní školy


zaměstnání

spolumajitelka a později majitelka firmy,
po znárodnění pracovala v podniku do konce roku 1948 jako úřednice


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3B, hrob č. 8–9 (urna uložena v roce 1965)


poznámky

Po sňatku se stala v roce 1920 ve firmě Alpa manželovou společnicí. Po jeho smrti v roce 1940 až do znárodnění po únoru 1948 byla se společníky Karlem Veselým (manželovým bratrem) a Josefem Vlkem (synovcem zakladatele závodu, od roku 1928 úředníkem a od roku 1939 prokuristou firmy) spolumajitelkou závodu. Její manželství s Josefem Veselým zůstalo bezdětné.
(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
„Práce není trestem ale ctí a povinností každého občana“;
tato slova obsahuje (ponecháváme v podobě originálu -Menš) záhlaví Výměru číslo 15070/50 ze 16. 1. 1950, kterým ve smyslu zákona č. 247/48 Sb. z 25. 10. 1948, Krajská komise č. 13 zařadila Marii Veselou do TNP na dobu patnácti měsíců, protože se „vyhýbala práci a ohrožovala lidově demokratické zřízení státu a svým způsobem života narušovala pracovní morálku ve svém okolí“.
Marie Veselá byla do konce roku 1948 zaměstnána ve své již znárodněné firmě jako úřednice, poté byla propuštěna. Protože od ledna 1949 nepracovala, byla koncem roku 1949 navržena k zařazení do TNP. Krajská komise č. 13 výměrem ze 16. 1. 1950 rozhodla o tomto zařazení na patnáct měsíců, komisí vymezená doba mohla být zkrácena či prodloužena na základě jejího chování. Současně komise rozhodla, aby byla zavedena národní správa na její vilu a parcely. Proti rozhodnutí bylo možno se odvolat k ministerstvu vnitra, ale případné odvolání nemělo podle § 5 citovaného zákona odkladný účinek.
Dne 24. 1. 1950 byla Marie Veselá dodána na Orlí 30 v Brně do věznice MV-NB, odkud byla převezena do TNP Valtice. Předtím úřední lékař v Brně konstatoval, že „jest schopná, kloub. revmatismus, arteriosclerosis“. Již 1. 2. 1950 uvedl smluvní lékař TNP ve Valticích své zprávě, že Marie Veselá potřebuje ošetření na ortopedické klinice a není schopna pobytu v táboře. Proto TNP Valtice navrhl 4. 2. 1950 přerušení pobytu ze zdravotních důvodů, což KNV v Brně zamítl s tím, že paní Veselá bude odeslána na léčení v zemské nemocnici v Brně, kde se 1. 4. 1950 se uskutečnila ortopedická operace obou nohou, která však problémy neodstranila. Ze zdravotních důvodů byl její pobyt několikrát přerušen, ale znovu se vrátila do TNP, tentokrát do Dlažkovic v okrese Lovosice. V prosinci 1950 velitelka tábora v Dlažkovicích telefonicky žádala KNV v Brně o rozhodnutí, protože zdravotní stav Marie Veselé je neutěšený a ona nemůže zaručit, že se nezhorší. Velitelství TNP v Dlažkovicích 30. 12. 1950 navrhlo její propuštění ze zdravotních důvodů. KNV v Brně návrh projednal 12. 1. 1951 souhlasně, propouštěcí potvrzení z Dlažkovic je datováno 12. 2. 1951.
Marie Veselá také během svého pobytu v TNP podala 7. 9. 1950 žádost k prezidentovi republiky o prominutí zbytku trestu cestou milosti. Uvedla, že je bez finančních prostředků, žila z odprodeje různého zařízení. Práci se nevyhýbala, jak uvádí výměr, už nepodléhala pracovní povinnosti vzhledem k věku, přesto si práci hledala, protože neměla peníze. Nikde ji však nevzali kvůli věku, nemoci a také jako bývalou majitelku továrny.
(Informace k osudům Marie Veselé po roce 1948 pro naši encyklopedii poskytla na základě svých badatelských výzkumů paní Soňa Marvanová, děkujeme.)osoby

Karel Veselý
švagr, společník ve firmě Josef Vlk
společník ve firmě Alpa


partneři

Josef Veselý
sňatek: 25. 5. 1920, Praha (kostel U Matky Boží před Týnem); sňatek delegován farním úřadem v Brně-Králově Polisourozenci

ulice

Křenová
rodný dům Palackého (Palackýgasse)
bydliště doložené v roce 1920 (dnes Palackého třída 130) Tylova
bydliště od 8. 4. 1949, také místo úmrtí Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
bydliště (dnes Palackého třída 160)


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku
Bývalá administrativní budova firmy ALPA
Palackého třída 158/916
spolumajitelka, později majitelka firmy před znárodněním


Jis, Menš, Lik


Aktualizováno: 26. 02. 2020