Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Veselá

  Marie Veselá


  • * 22.3.1898 Brno – † 3.12.1964 Brno-Královo Pole


  • spolumajitelka firmy „Alpa“, perzekuce po roce 1948
   partner osobnosti: Josef Veselý


  • rodné jméno

   Krčková


  • bydliště

   Brno, Křenová 43

   Brno-Královo Pole:
   - Palackého 1
   - Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse) 28
   - Tylova 17


  • vzdělání

   pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy,
   dva roky obchodní školy


  • zaměstnání

   spolumajitelka a později majitelka firmy,
   po znárodnění pracovala v podniku do konce roku 1948 jako úřednice


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3B, hrob č. 8–9 (urna uložena v roce 1965)


  • poznámky

   Po sňatku se stala v roce 1920 ve firmě Alpa manželovou společnicí. Po jeho smrti v roce 1940 až do znárodnění po únoru 1948 byla se společníky Karlem Veselým (manželovým bratrem) a Josefem Vlkem (synovcem zakladatele závodu, od roku 1928 úředníkem a od roku 1939 prokuristou firmy) spolumajitelkou závodu. Její manželství s Josefem Veselým zůstalo bezdětné.
   (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
   „Práce není trestem ale ctí a povinností každého občana“;
   tato slova obsahuje (ponecháváme v podobě originálu -Menš) záhlaví Výměru číslo 15070/50 ze 16. 1. 1950, kterým ve smyslu zákona č. 247/48 Sb. z 25. 10. 1948, Krajská komise č. 13 zařadila Marii Veselou do TNP na dobu patnácti měsíců, protože se „vyhýbala práci a ohrožovala lidově demokratické zřízení státu a svým způsobem života narušovala pracovní morálku ve svém okolí“.
   Marie Veselá byla do konce roku 1948 zaměstnána ve své již znárodněné firmě jako úřednice, poté byla propuštěna. Protože od ledna 1949 nepracovala, byla koncem roku 1949 navržena k zařazení do TNP. Krajská komise č. 13 výměrem ze 16. 1. 1950 rozhodla o tomto zařazení na patnáct měsíců, komisí vymezená doba mohla být zkrácena či prodloužena na základě jejího chování. Současně komise rozhodla, aby byla zavedena národní správa na její vilu a parcely. Proti rozhodnutí bylo možno se odvolat k ministerstvu vnitra, ale případné odvolání nemělo podle § 5 citovaného zákona odkladný účinek.
   Dne 24. 1. 1950 byla Marie Veselá dodána na Orlí 30 v Brně do věznice MV-NB, odkud byla převezena do TNP Valtice. Předtím úřední lékař v Brně konstatoval, že „jest schopná, kloub. revmatismus, arteriosclerosis“. Již 1. 2. 1950 uvedl smluvní lékař TNP ve Valticích své zprávě, že Marie Veselá potřebuje ošetření na ortopedické klinice a není schopna pobytu v táboře. Proto TNP Valtice navrhl 4. 2. 1950 přerušení pobytu ze zdravotních důvodů, což KNV v Brně zamítl s tím, že paní Veselá bude odeslána na léčení v zemské nemocnici v Brně, kde se 1. 4. 1950 se uskutečnila ortopedická operace obou nohou, která však problémy neodstranila. Ze zdravotních důvodů byl její pobyt několikrát přerušen, ale znovu se vrátila do TNP, tentokrát do Dlažkovic v okrese Lovosice. V prosinci 1950 velitelka tábora v Dlažkovicích telefonicky žádala KNV v Brně o rozhodnutí, protože zdravotní stav Marie Veselé je neutěšený a ona nemůže zaručit, že se nezhorší. Velitelství TNP v Dlažkovicích 30. 12. 1950 navrhlo její propuštění ze zdravotních důvodů. KNV v Brně návrh projednal 12. 1. 1951 souhlasně, propouštěcí potvrzení z Dlažkovic je datováno 12. 2. 1951.
   Marie Veselá také během svého pobytu v TNP podala 7. 9. 1950 žádost k prezidentovi republiky o prominutí zbytku trestu cestou milosti. Uvedla, že je bez finančních prostředků, žila z odprodeje různého zařízení. Práci se nevyhýbala, jak uvádí výměr, už nepodléhala pracovní povinnosti vzhledem k věku, přesto si práci hledala, protože neměla peníze. Nikde ji však nevzali kvůli věku, nemoci a také jako bývalou majitelku továrny.
   (Informace k osudům Marie Veselé po roce 1948 pro naši encyklopedii poskytla na základě svých badatelských výzkumů paní Soňa Marvanová, děkujeme.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Veselý
   švagr, společník ve firmě Josef Vlk
   společník ve firmě Alpa


  • partneři

   Josef Veselý
   sňatek: 25. 5. 1920, Praha (kostel U Matky Boží před Týnem); sňatek delegován farním úřadem v Brně-Králově Poli


  • rodiče

   František Krček
   Marie Krčková (Doušková)


  • sourozenci

   František Krček


  • ulice

   Křenová
   rodný dům Palackého (Palackýgasse)
   bydliště doložené v roce 1920 (dnes Palackého třída 130) Tylova
   bydliště od 8. 4. 1949, také místo úmrtí Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
   bydliště (dnes Palackého třída 160)


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku
   Bývalá administrativní budova firmy ALPA
   Palackého třída 158/916
   spolumajitelka, později majitelka firmy před znárodněním


  • autor

   Jis, Menš, Lik


Aktualizováno: 26. 02. 2020