Prof. PhDr. Antonín Šimek

* 26.3.1887 Nové Hrady (okres Kaplice) – † 7.5.1942 Mauthausen


teoretický a fyzikální chemik, zabývající se především výzkumem krystalické struktury, profesor PřF MU; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Nové Hrady čp. 59 (rodný dům),
Brno:
- Veveří 87
- Františka Bílého 17
- Sirotkova?


vzdělání

gymnázium v Benešově a v Písku (1906 maturita),
přírodní vědy na FF UK v Praze (1911 titul PhDr.),
univerzita v Jeně (1913) a v Groningenu (1914)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

Autor dvaceti vědeckých pojednání, věnovaných především výzkumu krystalické struktury, navíc překládal (odbornou literaturu z angličtiny a z holandštiny). Mimo jiné přeložil i knihu holandského filosofa Johana Huizingy „In de schaduwen van morgen“ („Ve stínech zítřka“). České vydání vyšlo roku 1938 v nakladatelství Jana Laichtera v Praze, s podtitulem: „Diagnosa duševní choroby naší doby".
Seznam jeho prací uveřejněn in: Blahoslav Stehlík, Vědecký profil prof. dra Antonína Šimka. Chemické listy, 1946, č. 4, s. 60.


zaměstnání

1920–1942 profesor a ředitel Ústavu teoretické a fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, její děkan v letech 1929/1930,
1934–1939 redaktor spisů vydávaných fakultou


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Moravská přírodovědecká společnost,
Československá národní rada badatelská,
Masarykova akademie práce,
Jednota českých matematiků a fyziků,
Technologisch Gezelschap v Delftu,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

zapojen v ilegální organizaci Obrana národa (politická skupina)
partneři

Hannah Šimková (Kadlecová)
sňatek: 20. 6. 1925, Praha-Královské Vinohrady (českobratrská evangelická modlitebna)
ulice

Františka Bílého
bydliště (dnes Bílého) Veveří
bydliště doložené v roce 1925


osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01


události

17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně
7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942
21. 5. 1931
Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
děkan přírodovědecké fakulty


Menš, Kal


Aktualizováno: 18. 09. 2020