prof. MVDr. Oldřich Štěrba, DrSc.

* 23.3.1930 Bystřice nad Olší (okres Frýdek-Místek) – † 20.11.2017


morfolog, embryolog
dítě osobnosti: Oldřich Štěrba


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno, Rezkova 25B


vzdělání

1949–1954 Vysoká škola veterinární v Brně (1954 promoce, 1963 DrSc., 1966 doc., 1998 jmenován profesorem)


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (21. 2. 1995)


dílo

Patřil mezi přední české odborníky v oblasti srovnávací anatomie svalového systému a srovnávací anatomie a embryologie zubů. Spolupracoval s morfologickými pracovišti Lékařské fakulty MU a dlouhodobě se podílel na výuce biologie na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě MU.
Publikoval kolem 80 původních prací, řadu monografií a učebních textů.


zaměstnání

1950–1966 Ústav veterinární anatomie - demonstrátor, asistent, odborný asistent,
Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně (poté přejmenován na USEB):
- 1966–⁠1969 vědecký pracovník
- 1969–1990 vedoucí morfologického oddělení
- 1990–⁠1993 ředitel (v roce 1993 byl ústav zrušen)
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně:
- 1993–1997 Ústav anatomie, histologie a embryologie - pedagog
- 1997–2000 Ústav biologie a zoologie - pedagog


odborné a zájmové organizace

Mezinárodní komise pro veterinární anatomickou nomenklaturu - zakládající člen,
Čs. biologická společnost,
Čs. anatomická společnost

sourozenci

ulice

Rezkova
bydliště


Menš, LucKub


Aktualizováno: 15. 02. 2022