Vinzenz Paul Gottlieb

* 1747 – † 22.1.1810 Brno


zajímavé okolnosti

dne 18. 11. 1788 se stal brněnským měšťanem, v letech 1805–1808 zemský stavovský lékárník


příčina úmrtí

břišní tyfus (Nervenfieber)


bydliště

Brno Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova) čp. 258, 263, 444 (dnes Masarykova 1)


měšťan od

18. 11. 1788 (Brno)


zaměstnání

poznámky

Před smrtí sepsal 21. 1. 1810 testament, který obsahoval podrobný soupis majetku, včetně materiálového vybavení lékárny. Z testamentu vyzařuje úcta k manželce a láska k dětem, ale i snaha zajistit všem důstojný život i po jeho smrti. Dům s lékárnou odkázal výslovně svému synovi Johannovi a cenil si ho - včetně zařízení a vybavení lékárny - na plných 50.000 zlatých.
Stejně tak i on se zřejmě těšil vážnosti ve své rodině, protože skutečně všechny děti, Ignaz (*1785), Johann (*1788), Josef (*1791), dcera Karolina (*1794) i po provdání a nejmladší syn Franz, žili v domě čp. 444, jak si to přál otec. Svůj život zde dožili i jeho bratr a sestra (na tento příbuzenský vztah usuzujeme podle roku narození, oba zůstali svobodní -Menš).


ulice

Sattlergasse + Ferdinandgasse (Sedlářská + Ferdinandova)
bydliště: v čp. 258 (doloženo v letech 1788–1794), čp. 263 (doloženo v roce 1795), čp. 444 (doloženo od roku 1796)


stavby

lékárna U červeného raka
Masarykova 1/444
majitel v letech 1788–1810


Menš


Aktualizováno: 03. 09. 2019