doc. MUDr. Jaroslav Bakeš

* 16.9.1871 Blansko (okres Blansko) – † 6.10.1930 Nadwirna (Polsko)


lékař - chirurg


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

příčina úmrtí

zápal plic


bydliště

Brno, Květná 1


vzdělání

první české státní gymnázium v Brně (1887 maturita),
1895 doktorát na vídeňské lékařské fakultě,
1906 habilitace na brněnské české technice (pro první pomoc při úraze a onemocnění v pracovním prostředí)


zaměstnání

lékař - po studiích působil ve Všeobecné nemocnici ve Vídni (1897–1902),
primář nemocnice v Třebíči (1902–1909),
v roce 1909 převzal jako primář nově vybudovaný chirurgický pavilon v Zemské nemocnici v Brně,
od roku 1922 začal řídit moderně upravený chirurgický ústav na Žlutém kopci


odborné a zájmové organizace

lovec, sběratel minerálů,
cestovatel (Kanada, Kavkaz),
Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně


pojmenováno

- Nadace primáře doc. Jaroslava Bakeše ku podpoře chirurgických výzkumných prací o zhoubných nádorech při Masarykově léčebně Dům útěchy v Brně (sám J. Bakeš do ní vložil jeden a půl milionu korun)
- chirurgický ústav na Žlutém kopci v Brně nese od roku 1991 jeho jméno - Bakešova chirurgická nemocnice


poznámky

Od studentských dob ve Vídni patřili k jeho přátelům T. G. Masaryk a K. Engliš.
Se svojí matkou Lucií, rozenou Wanklovou a dcerou Věrou Bakešovou-Lesnou, založil ústav pro onkologické pacienty - Dům útěchy (dnes Masarykův onkologický ústav).
K jeho zálibám patřila jízda na koni, jízda autem, sbírání a třídění minerálů a především lov.
osoby

Bohdan Hejduk
asistent lékaře J. Bakeše Josef Kocian
J. Kocian byl oblíbeným žákem J. Bakeše Jindřich Wankel
dědeček


partneři

Marie Bakešová (Zawisch von Ossenitz)
sňatek: 30. 11. 1912 v Brně
sourozenci

František Kyselka
nevlastní bratr


ulice

Květná
bydliště


události

21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy
iniciátor zřízení Domu útěchy a jeho první starosta
13. 5. 1928
V. ročník závodu do vrchu Brno - Soběšice
zdravotní služba závodu
30. 12. 1922
Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti
chirurg
19. 7. 1922
Dopravní nehoda R. Czernina a W. Proskowtze v Brně
ve svém ústavu na Žlutém kopci ošetřoval W. Proskowtze po dopravní nehodě


související odkazy

Bau


Aktualizováno: 02. 12. 2018