prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc.

* 18.12.1934 Brno – † 29.10.2012


významný biofyzik, jeden ze zakladatelů bioelektrochemie a její propagátor u nás
dítě osobnosti: PhDr. Karel Vetterl


zajímavé okolnosti

úzce spolupracoval s PřF MU (katedra fyzikální elektrotechniky) a s LF MU (stomatologická klinika - tkáňové inženýrství v orální implantologii)


bydliště

Brno, Žampachova 9


vzdělání

1946–1953 gymnázium v Brně-Husovicích,
1953–1958 PřF MU,
1958–1959 LF MU (1964 titul CSc., 1967 RNDr., 1992 docent a 1996 profesor pro obor biofyzika, 1999 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Zlatá plaketa J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách (1994 za objev dvojrozměrné kondenzace bází a nukleoisidů),
Stříbrná medaile Univerzity Palackého (1999)


zaměstnání

1958–1959 katedra fyziky na VUT v Brně,
1959–2005 Biofyzikální ústav ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

Jednota českých matematiků a fyzikůpoznámky

v roce 1991 se podílel na přípravě učebních plánů nové specializace biofyzika při oboru fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzityprameny, literaturaulice

Žampachova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Kal, mát


Aktualizováno: 19. 11. 2017