Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Králová

  Ing. Marie Králová


  • * 6.10.1918


  • partner osobnosti: prof. MVDr. Emanuel Král


  • rodné jméno

   Jerglová


  • bydliště

   Brno, Lidická 30


  • vzdělání

   vyučena v zámečnictví,
   obchodní škola ve Vídni,
   při zaměstnání vystudovala reálku,
   v roce 1945 se přihlásila na techniku (obor strojní)


  • zaměstnání

   pracovala v závodě svého otce (výrobna pokladen v Moravské Ostravě),
   Výzkumný ústav slévárenský v Brně (vedoucí metalografické laboratoře),
   metalografka v Šmeralových závodech (1959),
   vědecký pracovník civilní Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně


  • partneři

   Emanuel Král
   sňatek: 7. 9. 1946


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 12. 07. 2018