P. PhDr. František Ruprecht

* 11.9.1841 Hodonín – † 22.6.1903 Brno


biskupský a konzistorní rada; pedagog


nej...

Brno: první učitel náboženství v českých školách v Brně


vyznamenání a pocty

Řád zlatého záslužného kříže s korunou,
Jubilejní medaile


jiné pocty

čestný člen Brněnské Matice školské


zaměstnání

c. k. profesor při ústavu pro vzdělávání učitelek,
profesor pedagogiky, metodiky a katechetiky při brněnském teologickém ústavu


odborné a zájmové organizace

Brněnská matice školská,
Český čtenářský spolek v Brně (předseda, později čestný člen)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 39, řada 1, hrob č. 55


poznámky

Pohřeb se konal 24. 6. 1903 z augustiniánského chrámu v Brně. Na přání zesnulého se měly místo věnců darovat tyto obnosy jako příspěvky na Brněnskou matici školskou, které byl příznivcem, a kterou učinil svou dědičkou.stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 18. 06. 2018