Internetová encyklopedie dějin Brna

František Ruprecht

  P. PhDr. František Ruprecht


  • * 11.9.1841 Hodonín – † 22.6.1903 Brno


  • biskupský a konzistorní rada; pedagog


  • nej...

   Brno: první učitel náboženství v českých školách v Brně


  • vyznamenání a pocty

   Řád zlatého záslužného kříže s korunou,
   Jubilejní medaile

  • jiné pocty

   čestný člen Brněnské Matice školské


  • zaměstnání

   c. k. profesor při ústavu pro vzdělávání učitelek,
   profesor pedagogiky, metodiky a katechetiky při brněnském teologickém ústavu

  • odborné a zájmové organizace

   Brněnská matice školská,
   Český čtenářský spolek v Brně (předseda, později čestný člen)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 39, řada 1, hrob č. 55


  • poznámky

   Pohřeb se konal 24. 6. 1903 z augustiniánského chrámu v Brně. Na přání zesnulého se měly místo věnců darovat tyto obnosy jako příspěvky na Brněnskou matici školskou, které byl příznivcem, a kterou učinil svou dědičkou.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 18. 06. 2018