Vincenc Možný

* 2.12.1896 Babice nad Svitavou (okres Brno-venkov) – † 6.8.1954 Brno-Chrlice


pedagog - učitel v Soběšicích, Chrlicích a Bystrci; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


bydliště

Babice čp. 28 (rodný dům),
Mokrá,
Brno-Bystrc, náměstí 28. dubna 60,
Brno-Chrlice


vzdělání

obecná škola v Babicích,
I. české gymnázium v Brně (4 třídy),
soukromý učitelský ústav v Bubenči (od školního roku 1913/1914)


zaměstnání

učitel na obecné škole v Habrůvce (od 1. 2. 1919), odtud odešel 1. 12. 1926 do Senetářova, po deseti letech nastoupil v Chrlicích, roku 1938 byl jmenován definitivním řídícím učitelem v Mokré, roku 1944 byl přeložen do Soběšic a následně byl ustanoven od 1. 11. 1945 zatímním řídícím učitelem v Bystrci (pro nemoc nastoupil až od 1. 1. 1946), v důsledku únorových událostí byl na základě usnesení AV přeložen od 1. 4. 1948 na školu do Padochova


poznámky

V době nacistické okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (kraj Brno).
Během působení na škole v Mokré byl 20. 4. 1943 zatčen gestapem, vězněn v Kounicových kolejích v Brně, poté ve Vratislavi, kde byl souzen vrchním zemským soudem 14. a 16. 2. 1944 a 18. 2. 1944 osvobozen. Znovu převezen do Brna a vězněn ve věznici pod Kaštany a odtud propuštěn 30. 3. 1944.
partneři

Anežka Možná (Hintnausová)
sňatek: 26. 8. 1922, Přibyslavulice

náměstí 28. dubna
bydliště v tehdejší škole (v současnosti zde sídlí ÚMČ Brno-Bystrc), tehdy Bystrc čp. 145MJ, Menš


Aktualizováno: 12. 04. 2019