Internetová encyklopedie dějin Brna

Vincenc Možný

  Vincenc Možný


  • * 2.12.1896 Babice nad Svitavou (okres Brno-venkov) – † 6.8.1954 Brno-Chrlice


  • pedagog - učitel v Soběšicích, Chrlicích a Bystrci; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


  • bydliště

   Babice čp. 28 (rodný dům),
   Mokrá,
   Brno-Bystrc, náměstí 28. dubna 60,
   Brno-Chrlice


  • vzdělání

   obecná škola v Babicích,
   I. české gymnázium v Brně (4 třídy),
   soukromý učitelský ústav v Bubenči (od školního roku 1913/1914)


  • zaměstnání

   učitel na obecné škole v Habrůvce (od 1. 2. 1919), odtud odešel 1. 12. 1926 do Senetářova, po deseti letech nastoupil v Chrlicích, roku 1938 byl jmenován definitivním řídícím učitelem v Mokré, roku 1944 byl přeložen do Soběšic a následně byl ustanoven od 1. 11. 1945 zatímním řídícím učitelem v Bystrci (pro nemoc nastoupil až od 1. 1. 1946), v důsledku únorových událostí byl na základě usnesení AV přeložen od 1. 4. 1948 na školu do Padochova


  • poznámky

   V době nacistické okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa (kraj Brno).
   Během působení na škole v Mokré byl 20. 4. 1943 zatčen gestapem, vězněn v Kounicových kolejích v Brně, poté ve Vratislavi, kde byl souzen vrchním zemským soudem 14. a 16. 2. 1944 a 18. 2. 1944 osvobozen. Znovu převezen do Brna a vězněn ve věznici pod Kaštany a odtud propuštěn 30. 3. 1944.


  • obrazy

   img17506.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anežka Možná (Hintnausová)
   sňatek: 26. 8. 1922, Přibyslav


  • rodiče

   Mathilda Možná (Hemzalová)
   Vincenc Možný


  • ulice

   náměstí 28. dubna
   bydliště v tehdejší škole (v současnosti zde sídlí ÚMČ Brno-Bystrc), tehdy Bystrc čp. 145


  • školy

   Smíšená obecná škola v Brně-Bystrci
   učitel


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 12. 04. 2019

Vincenc Možný. Fotografii z rodinného archivu pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Možný, děkujeme.